«Кадровик України»

    Однією з найпоширеніших операцій, які здійснюються суб’єктами господарювання, є видача працівникам коштів під звіт. Законодавством встановлені певні правила видачі підзвітних коштів, а також порядок звітування за них. Про те, кому, в якій сумі та на який строк видають підзвітні кошти, як правильно це документально оформити, коли підзвітна особа має за них відзвітувати й повернути залишок невитрачених коштів, — у статті

    Час від часу кадровикам доводиться оформлювати звільнення працівників за різними підставами. Незважаючи на те що ця процедура потребує дотримання вимог законодавства, а також оформлення певних документів та здійснення окремих кадрових дій, існують загальні законодавчі вимоги щодо порядку оформлення розрахунку зі звільненими працівниками, які й розглянуто в статті. Крім того, автор з’ясовує особливості оформлення звільнення так званих конфліктних працівників, а також звертає увагу на проблемні моменти процедури звільнення та на можливість їх вирішення. Докладно про процедуру звільнення див. у спецвипуску «Звільнення працівників» № 4/2016.

    У статті розглянуто, які існують вимоги до обліку документів в архіві, що таке обліковий документ, яким чином здійснюється облік, як правильно оформити паспорт архіву та як довго слід зберігати описи справ з кадрових питань

    Підбір персоналу для транспортного відділу підприємства переважно залежить від тих завдань, які покладаються на цей підрозділ. Новітні підходи до організації транспортного господарства передбачають поєднання технічних та логістичних завдань, тому на деяких підприємствах цей підрозділ має назву відділ транспортної логістики. Проте в діяльності більшості підприємств логістика виконує здебільшого допоміжні функції. Тому розглянемо кадрові питання, що постають під час роботи відділу транспорту в традиційному розумінні

    Кадрові колізії — така цікава й незбагненна річ, що її, мабуть, можна порівняти з роботою та дослідами астронома. От дивиться вчений у небо через телескоп, вивчає зірки та планети, звіряється з товстелезними довідниками, довжелезними таблицями — все там вже вирахувано, все відстежено, відміряно. Якщо спектр зірки такий-то — то температура її ось така. Здебільшого там навіть бактеріям не вижити. Тому вчений починає шукати цивілізацію розумних «довгоносиків» (під «довгоносиками» автор має на увазі інопланетян)на іншій зірці.

    У роботодавця може виникнути необхідність змінити місце діяльності й переїхати до іншої місцевості. Такий процес є цілком закономірним, якщо це викликано виробничою необхідністю чи іншими факторами, в результаті чого підприємство матиме кращі умови для функціонування, збільшиться прибуток тощо. Зміна місця діяльності має низку наслідків як для працівників, так і для роботодавця. Тож у статті розглянемо особливості попередження працівників про переїзд до іншої місцевості, гарантії, надання яких передбачено законодавством у таких випадках, нюанси кадрового оформлення переїзду та інші питання, пов’язані зі зміною місця роботи

    Положення про кадрову політику — це локальний нормативний акт, в якому формулюється система цілей, принципів, методів і критеріїв роботи з персоналом. Воно створюється з метою: своєчасного забезпечення підприємства персоналом необхідної якості та в необхідній кількості, забезпечення умов реалізації прав та обов’язків працівників, що передбачені трудовим законодавством, раціонального використання кадрового потенціалу, формування та підтримки ефективної роботи трудового колективу.

    Використання працівниками відпусток у літній період — справа звична. Проте трапляються ситуації, за яких виникає бажання або необхідність звільнитися саме в цей період. Згідно із законодавчими нормами звільнити працівника під час відпустки за ініціативою роботодавця неможливо, однак працівник може сам ініціювати своє звільнення. Це можна зробити як без жодних пояснень, так і з зазначенням поважної причини. Окрім цього, звільнення під час відпустки може відбуватися за домовленістю сторін. Тож у статті з’ясуємо, як звільнити працівника під час відпустки, а також розглянемо випадки, за яких звільнення відбувається в останній день її використання

    Ця стаття про залученість, яка, по суті, є малоформалізованими почуттями, які людина відчуває стосовно своєї роботи в організації. У чому полягає суть проблеми? Чому саме сьогодні питання залученості настільки всіх хвилює? Чому раніше ми й не знали про таке явище, а тепер докладаємо таких серйозних зусиль, щоб її досягти? Чому весь час ми щось міряємо? І сьогодні міряємо частіше, буквально в режимі реального часу?

    Ні для кого не секрет, що зруйнувати легше, ніж створити. Можна витратити багато зусиль на створення бренду роботодавця, але потім завдати йому серйозної шкоди неправильним звільненням працівників. Грамотне розставання не менш важливе, ніж грамотний підбір персоналу

0