№ 2

На пряму телефонну лінію редакції все частіше надходять запитання, що стосуються прийняття працівників у порядку переведення, а саме щодо оформлення таких працівників, внесення запису до трудової книжки, права на щорічну відпустку, невикористану на попередньому місці роботи, тощо. Детальніше про ці та інші питання — в статті

Відповідно до частини другої статті 23 КЗпП строковий трудовий договір укладається лише у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк. Особливістю строкового трудового договору є встановлення сторонами моменту його припинення під час влаштування працівника на роботу. У ньому зазначається строк дії трудового договору, який може бути визначений конкретною датою або подією (наприклад, на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниці підприємства). Детальніше про особливості строкового трудового договору читайте в журналі «Кадровик України» № 10/2016, с. 64.

Події відбуваються у приватному акціонерному товаристві (ПрАТ), що займається логістикою та на яке, як і на всі інші підприємства, поширюються норми трудового законодавства

Роботодавці можуть використовувати працю осіб з інвалідністю будь-якої групи, якщо згідно з висновками медико-соціальної експертної комісії стан їх здоров’я дає змогу виконувати професійні обов’язки. Але слід пам’ятати, що трудові відносини з цією категорією працівників мають певні особливості і що законодавством встановлено норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, який потрібно не лише виконувати, а й вчасно про це звітувати. Отже, докладніше про ці питання — в статті

У першій частині статті було розглянуто, що ж розуміється під поняттям «патронатна служба», посади яких фахівців належать до цієї служби та завдання й обов’язки таких працівників. На завершення теми з’ясуємо, яку відповідальність несуть працівники патронатної служби, умови оплати їх праці та процедуру звільнення

Практика свідчить, що працівники медичних закладів, які оформлюють листки непрацездатності, нерідко припускаються помилок під час їх заповнення. Тож у статті у формі відповідей на запитання розглянемо, чи підлягають такі листки непрацездатності оплаті, хто і в який спосіб має вносити до них виправлення, а також які записи мають вноситися до листка непрацездатності

Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листопада 2018 р. № 2629-VIII установлено, що з 1 січня 2019 р. місячний розмір мінімальної заробітної плати становить 4173 грн. Разом з тим статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV передбачено, що з 1 січня 2018 р. для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 % мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

0