Соціальне страхування

Відповідно до Закону № 1105 і Положення № 13 для оплати листків непрацездатності та надання інших видів соціального забезпечення на кожному підприємстві із чисельністю понад 15 осіб, незалежно від форми власності, має бути створена комісія із соціального страхування. На підприємствах із чисельністю до 15 працівників обирається уповноважений із соціального страхування

Створення комісії

Порядок дій

 

1 Визначення строку повноважень членів комісії та їх кількості від кожної сторони

Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюються спільним рішенням сторін. Таке рішення може бути прийнято на засіданні профспілки або, якщо профспілки немає, на загальних зборах трудового колективу, якщо до участі в них запрошено представника роботодавця, уповноваженого приймати такі рішення. Рішення оформлюється протоколом.

2 Делегування членів комісії від роботодавця

Роботодавець може делегувати до комісії із соціального страхування будь-якого працівника підприємства. Законодавством не встановлено жодних вимог щодо посади або стажу роботи працівників, які є членами комісії із соціального страхування. 

Публікація: 2018/10/23

Допомога по тимчасовій непрацездатності (у т. ч. по догляду за хворою дитиною) надається застрахованим особам відповідно до Закону № 1105. Її розмір залежить від страхового стажу і становить від 50 до 100 % середньої заробітної плати.

Публікація: 2017/04/24

Допомога по вагітності та пологах надається за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Розмір допомоги обчислюється сумарно і надається в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів. Допомога виплачується також застрахованій особі, яка усиновила дитину протягом двох місяців із дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період із дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Публікація: 2015/10/08

ЛН видається закладом охорони здоров’я відповідно до Інструкції № 455. Лицьовий бік бланка ЛН заповнюється закладом охорони здоров’я, який його видав, а зворотний бік — за місцем роботи застрахованої особи. Записи в ЛН здійснюються розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом. Корінець ЛН відривається після заповнення і залишається в закладі охорони здоров’я.

Публікація: 2017/04/24

Відповідно до Закону «Про охорону праці» всі працівники підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Страхові виплати, що пов’язані з травмами на виробництві та професійними захворюваннями, здійснює ФСС згідно з Законом № 1105.

Публікація: 2017/04/24

Кожна особа має право на соціальний захист у разі настання безробіття, що реалізується, зокрема, шляхом участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття, яке передбачає у разі настання страхового випадку виплату відповідного матеріального забезпечення.

Публікація: 2017/04/25

Механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі — страхові виплати), у разі настання страхового випадку, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації або фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників (далі — роботодавці), і визначається Порядком № 1266.

Публікація: 2017/04/26

У якому розмірі слід виплачувати допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки педагогічним працівникам навчальних закладів, які працюють на неповну ставку?

Публікація: 2017/04/25

Який порядок видачі листка непрацездатності застрахованій особі поза постійним місцем проживання?

Публікація: 2017/04/25

Чи підлягають оплаті листки непрацездатності, якщо вони були надані на підприємство працівниками після того, як змінилася назва підприємства у зв’язку з його реорганізацією, а в листках непрацездатності зазначена стара назва підприємства?

Публікація: 2017/04/25
0