Соціальне страхування

    Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (даліЗакон № 1105) і Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19 липня 2018 р. № 13 (далі Положення № 13) для оплати листків непрацездатності та надання інших видів соціального забезпечення на кожному підприємстві із чисельністю понад 15 осіб, незалежно від форми власності, має бути створена комісія із соціального страхування. На підприємствах із чисельністю 15 працівників і менше обирається уповноважений із соціального страхування.

    Допомога по тимчасовій непрацездатності (у т. ч. по догляду за хворою дитиною) надається застрахованим особам відповідно до Закону № 1105. Її розмір залежить від страхового стажу і становить від 50 до 100 % середньої заробітної плати.

    Допомога по вагітності та пологах надається за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Розмір допомоги обчислюється сумарно і надається в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів. Допомога виплачується також застрахованій особі, яка усиновила дитину протягом двох місяців із дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період із дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

    Листок непрацездатності — це документ, який засвідчує поважну причину відсутності працівника на робочому місці.

    Відповідно до Закону «Про охорону праці» всі працівники підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Страхові виплати, що пов’язані з травмами на виробництві та професійними захворюваннями, здійснює ФСС згідно з Законом № 1105.

    Кожна особа має право на соціальний захист у разі настання безробіття, що реалізується, зокрема, шляхом участі в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття, яке передбачає у разі настання страхового випадку виплату відповідного матеріального забезпечення.

    Механізм обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі — страхові виплати), у разі настання страхового випадку, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації або фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників (далі — роботодавці), і визначається Порядком № 1266.

    У якому розмірі слід виплачувати допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки педагогічним працівникам навчальних закладів, які працюють на неповну ставку?

    Який порядок видачі листка непрацездатності застрахованій особі поза постійним місцем проживання?

    Чи підлягають оплаті листки непрацездатності, якщо вони були надані на підприємство працівниками після того, як змінилася назва підприємства у зв’язку з його реорганізацією, а в листках непрацездатності зазначена стара назва підприємства?

0