Питання-відповіді

    Працівниця звільняється у зв’язку з переведенням на інше підприємство. Чи можна за її бажанням грошову компенсацію за невикористану додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, перерахувати на рахунок того підприємства, на яке вона переходить? Чи це можливо тільки щодо щорічних відпусток?

    Як правильно перевести працівника із цілої ставки на половину у зв’язку зі зменшенням обсягу робіт?

    Чи допускається переведення на іншу роботу працівника, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

    Працівниця, яка працювала на повну ставку, перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років. У цей час на підприємстві відбувається реорганізація. У новій структурі посада, яку працівниця обіймала до відпустки, передбачена, але вже як 0,5 ставки. Якими мають бути дії кадрової служби в цій ситуації?

    У юридичної особи є філії в різних областях України, які згідно з положеннями про них самостійно ведуть кадровий і бухгалтерський облік. Як здійснюється переведення працівників між такими філіями на головне підприємство — за пунктом 5 статті 36 КЗпП чи в порядку частини першої статті 32 КЗпП?

    Наше підприємство незабаром змінюватиме офісні приміщення й переїздитиме в інший район міста. Але деякі працівники відмовляються від переїзду, мотивуючи це тим, що не надавали на нього згоди. Виникає запитання: чи вважається перенесення місця роботи в інший район міста зміною місцевості та істотних умов праці і чи можна працівників, які відмовляються від переїзду, звільнити за п. 6 ст. 36 КЗпП?

0