Питання-відповіді

    Чи має право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці працівник, який працює за сумісництвом на посаді, передбаченій у штатному розписі як 0,5 штатної одиниці?

    Які правила надання відпусток сумісникам?

    Чи потрібно заводити особову картку за формою № П-2 на сумісників?

    Чи має право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці працівник, який працює за сумісництвом у державній установі?

    Студента денної форми навчання треба приймати на роботу як сумісника чи як основного працівника?

    Працівник виконує, крім основної роботи, обов’язки начальника відділу постачання в порядку суміщення посад. Підприємство хоче прийняти на цю посаду окремого працівника. Який наказ слід видати?

    У штаті є два рядових бухгалтери, але ми вимушені скоротити одну штатну одиницю — чи можна кожного з цих двох працівників перевести на 0,5 ставки, аби не звільняти одного з них (працівники не заперечують)?

    Працівник, окрім своєї роботи, також виконує обов’язки за іншою посадою в порядку суміщення. Але наразі він виявив бажання припинити виконання роботи за суміщенням — яким чином це слід оформити?

0