Заповнення звітів до ЦЗ

    Звітність подають усі юридичні особи, а також фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю за наявності попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочих дні з дати відкриття вакансії.

 

    Звіт № 4-ПН подають тільки підприємства, установи, організації та тільки у випадку масового вивільнення працівників.

    Квота для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в розмірі 5 % та не менше однієї особи середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік установлена для підприємств, установ, організацій із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб (ч. 1 ст. 14 Закону «Про зайнятість населення») та від 8 до 20 осіб (абз. 2 ч. 2 ст. 14 Закону «Про зайнятість населення»).

    Форма звітності заповнюється суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктами господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців.
    Звітність подається щороку не пізніше 15 січня після звітного року районним, міським, міськрайонним, районним у містах органам державної служби зайнятості за місцем здійснення діяльності. Якщо останній день строку випадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, днем закінчення строку подачі звіту є перший після нього робочий день.

0