Матеріальна відповідальність

    Матеріальна відповідальність — це один із видів юридичної відповідальності, що полягає в обов’язку працівника відшкодувати у встановленому законом розмірі та порядку шкоду, заподіяну роботодавцю з вини працівника внаслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків. Матеріальна відповідальність виникає безпосередньо після заподіяння шкоди та не залежить від притягнення працівника до інших видів відповідальності (дисциплінарної, адміністративної, кримінальної) та застосування інших заходів матеріального впливу (наприклад, позбавлення премії).

    Розглядаються види матеріальної відповідальності за суб’єктами  відповідальності та залежно від меж відповідальності.

 

Види матеріальної відповідальності й особливості її застосування

 

За суб’єктами відповідальності

Індивідуальна (ст. 130, 139 КЗпП):

Передбачає особисту відповідальність працівника за збереження переданого йому майна власника.

Колективна (ст. 1352 КЗпП):

Настає за спільного виконання працівниками окремих видів робіт, коли неможливо розмежувати відповідальність кожного працівника й укласти з ним договір про індивідуальну матеріальну відповідальність.

    Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність можуть укладатися винятково з повнолітніми працівниками, які займають посади або виконують роботи, включені до Переліку № 447/24.

    Відповідно до статті 130 КЗпП працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно відшкодувати її повністю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу він може передати для відшкодування заподіяної шкоди рівноцінне майно або виправити пошкоджене за свій рахунок.

    Службова особа, винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу несе матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з її вини підприємству (п. 8 ст. 134 КЗпП).

    Завідувач складу звільняється і здає матеріальні цінності. Їх приймає особа, яка буде прийнята на цю посаду. Як оплатити їй роботу?

0