Трудове право

    Згідно із законодавством юридичні особи наділені правом створювати філії. І хоча їх умовно поділяють на філії з правами юридичної особи та філії без прав юридичної особи, філія — це лише структурний підрозділ юридичної особи, що здійснює свою діяльність від імені юридичної особи на підставі положення про філію, в якому визначені її права та повноваження. Оскільки обсяг таких прав та повноважень може бути різним, окремої уваги заслуговують питання трудових відносин у філії, організації кадрової роботи тощо. Про те, як правильно їх вирішити та які норми трудового права застосовувати — у статті

Як відомо, облік робочого часу працівників здійснюється шляхом заповнення табеля обліку робочого часу. Проте ведення табельного обліку на підприємстві має бути правильно організовано. Для досягнення цієї мети підприємством розробляється так зване Положення про табельний облік використання робочого часу, в якому мають бути прописані порядок складання, правила заповнення табеля обліку робочого часу, оформлення, ведення, терміни подання до бухгалтерії, внесення виправлень, візування/затвердження тощо. Про розробку згаданого положення — у статті

Інколи працівники, які на підприємстві ведуть кадрове діловодство, припускаються помилок. Такі ситуації можуть виникати в разі невисокого рівня професійної підготовки фахівця або ведення кадрової документації бухгалтером, секретарем або ж іншим працівником, який не має певного досвіду, освіти чи не повною мірою володіє відповідними знаннями та вміннями. Також це може бути зумовлено неуважністю та перенесенням виконання справи, яку потрібно виконати оперативно, на невизначений час. Через це і стаються помилки, які не сьогодні-завтра необхідно буде виправляти. Саме про них і йдеться в статті

Під час звільнення директора, як і під час його призначення, найпоширенішою є практика видання на підприємствах наказу про його звільнення, що підписується ним же. Проте виникає питання, чи потрібний наказ, адже згідно з документами директор перебуває у трудових відносинах з власником підприємства, а не сам із собою. Міркування щодо потреби такого наказу — в статті

Якщо бухгалтерія припускається помилок під час нарахування чи оподаткування зарплати, то проблем у відносинах з працівниками в ході їх виправлення, як правило, не виникає, за умови що помилка вчасно виявлена й працівнику пояснили, чому є зайві нарахування чи утримання. А чи так само все просто, якщо з працівника за виконавчим листом утримати більше коштів, ніж передбачено?

Підприємство, працівник якого помер, провело остаточний розрахунок щодо нарахування зарплати й компенсації за невикористану відпустку по день смерті та виплатило ці суми дружині покійного. Ніби нічого незвичного — такий же розрахунок, як і за звичайних умов звільнення, коли б не одне «але»…

    Нерідко після обрання назв посад (професій) для внесення їх до штатного розпису підприємства у фахівців, які відповідають за ведення кадрової роботи, виникають труднощі з визначенням посадових (робочих) обов’язків таких працівників. Постають запитання: з чого почати, якими нормативними актами керуватися, як їх застосовувати тощо. Відповіді на ці та інші запитання — у статті

    У червні набирає чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», що по-новому врегульовує порядок їх створення, діяльності та припинення. Жодне товариство не працює без органів управління, а тому завжди виникають питання щодо взає­мовідносин з товариством його посадових осіб та оплати їх роботи. Тож далі про це коротко

    Фізична особа — підприємець має у штаті найманих працівників, у т. ч. бухгалтера. Який буде порядок їх звільнення в разі смерті підприємця? Хто і як розраховуватиметься з працівниками? Відповіді на ці запитання — у статті

    ТОВ — таким скороченим найменуванням більшість називає товариство з обмеженою відповідальністю. Згідно із законодавчими положеннями ТОВ — це засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом. У зв’язку із нещодавніми змінами в червні набуде чинності новий закон, спрямований забезпечити належне правове регулювання діяльності товариств. Відповіді на деякі запитання щодо роботи керівника ТОВ, змін, що відбулися, та приведення статутних документів у відповідність новому закону — у статті

0