Трудовий договір

У більшості випадків непрацездатність працівників є тимчасовою, але трапляється, що працівник продовжує хворіти впродовж тривалого часу. Тож у статті розглянуто, на які максимальні строки можуть видаватися листки непрацездатності, як їх оформлювати та оплачувати, як діяти в разі виникнення потреби замінити працівника, який довго хворіє, та чи можна його звільнити

Публікація: 2018/06/05

    Поняття «відсторонення» в нормативних актах чітко не визначено, хоча КЗпП і передбачено підстави для таких дій. У той же час цей термін міститься й у Цивільному кодексі України, який має опосередковане відношення до трудових відносин. Тож у статті з’ясуємо, що мається на увазі під відстороненням працівника від роботи, та розглянемо випадки, за яких відбувається відсторонення, порядок його оформлення та оплати

Публікація: 2018/12/05

    Продовжуємо тему трудових відносин із сезонними та тимчасовими працівниками. У статті з’ясовано, на які відпустки та якої тривалості мають право такі працівники, а також розглянуто порядок їх звільнення та види виплат, що здійснюються під час остаточного розрахунку

Публікація: 2018/12/06

    Час від часу кадровикам доводиться оформлювати звільнення працівників за різними підставами. Незважаючи на те що ця процедура потребує дотримання вимог законодавства, а також оформлення певних документів та здійснення окремих кадрових дій, існують загальні законодавчі вимоги щодо порядку оформлення розрахунку зі звільненими працівниками, які й розглянуто в статті. Крім того, автор з’ясовує особливості оформлення звільнення так званих конфліктних працівників, а також звертає увагу на проблемні моменти процедури звільнення та на можливість їх вирішення. Докладно про процедуру звільнення див. у спецвипуску «Звільнення працівників» № 4/2016.

Публікація: 2018/12/07

    У роботодавця може виникнути необхідність змінити місце діяльності й переїхати до іншої місцевості. Такий процес є цілком закономірним, якщо це викликано виробничою необхідністю чи іншими факторами, в результаті чого підприємство матиме кращі умови для функціонування, збільшиться прибуток тощо. Зміна місця діяльності має низку наслідків як для працівників, так і для роботодавця. Тож у статті розглянемо особливості попередження працівників про переїзд до іншої місцевості, гарантії, надання яких передбачено законодавством у таких випадках, нюанси кадрового оформлення переїзду та інші питання, пов’язані зі зміною місця роботи

Публікація: 2018/12/12
0