Трудовий договір

    У більшості випадків непрацездатність працівників є тимчасовою, але трапляється, що працівник продовжує хворіти впродовж тривалого часу. Тож у статті розглянуто, на які максимальні строки можуть видаватися листки непрацездатності, як їх оформлювати та оплачувати, як діяти в разі виникнення потреби замінити працівника, який довго хворіє, та чи можна його звільнити

    Поняття «відсторонення» в нормативних актах чітко не визначено, хоча КЗпП і передбачено підстави для таких дій. У той же час цей термін міститься й у Цивільному кодексі України, який має опосередковане відношення до трудових відносин. Тож у статті з’ясуємо, що мається на увазі під відстороненням працівника від роботи, та розглянемо випадки, за яких відбувається відсторонення, порядок його оформлення та оплати

    Продовжуємо тему трудових відносин із сезонними та тимчасовими працівниками. У статті з’ясовано, на які відпустки та якої тривалості мають право такі працівники, а також розглянуто порядок їх звільнення та види виплат, що здійснюються під час остаточного розрахунку

    Час від часу кадровикам доводиться оформлювати звільнення працівників за різними підставами. Незважаючи на те що ця процедура потребує дотримання вимог законодавства, а також оформлення певних документів та здійснення окремих кадрових дій, існують загальні законодавчі вимоги щодо порядку оформлення розрахунку зі звільненими працівниками, які й розглянуто в статті. Крім того, автор з’ясовує особливості оформлення звільнення так званих конфліктних працівників, а також звертає увагу на проблемні моменти процедури звільнення та на можливість їх вирішення. Докладно про процедуру звільнення див. у спецвипуску «Звільнення працівників» № 4/2016.

    У роботодавця може виникнути необхідність змінити місце діяльності й переїхати до іншої місцевості. Такий процес є цілком закономірним, якщо це викликано виробничою необхідністю чи іншими факторами, в результаті чого підприємство матиме кращі умови для функціонування, збільшиться прибуток тощо. Зміна місця діяльності має низку наслідків як для працівників, так і для роботодавця. Тож у статті розглянемо особливості попередження працівників про переїзд до іншої місцевості, гарантії, надання яких передбачено законодавством у таких випадках, нюанси кадрового оформлення переїзду та інші питання, пов’язані зі зміною місця роботи

    Чи вважається сумісництвом робота за трудовим договором приватного підприємця?

    Безумовно, кожний із нас може помилитися, і хотілося б робити це якомога рідше, адже помилка може дорого коштувати. Та не помиляється лише той, хто нічого не робить... Тож розпочинаємо нову-стару рубрику (вона велася в журналі «Кадровик України» в 2016 р.), матеріали якої будуть присвячені аналізу помилок, яких припускаються в роботі кадровики. У цій статті розглянемо помилки під час оформлення прийняття працівників на роботу

    Час від часу на підприємствах, в установах, організаціях можуть виникати трудові спори, які згідно із законодавством, зокрема статтею 221 КЗпП, мають розглядатися відповідними органами, а саме комісіями по трудових спорах або районними, районними в місті, міськими чи міськрайонними судами. У зв’язку з цим у кадровиків може виникнути запитання: а як створити на підприємстві зазначену комісію, організувати її роботу та які саме трудові спори й на підставі чого вона може розглядати? Відповіді на ці запитання — в статті

    Працівниця — матір трьох дітей віком до 15 років у 2017 р. використала додаткову соціальну відпустку тривалістю 10 днів, а в кінці року надала документи про те, що вона стала одинокою матір’ю. Тепер працівниця планує використати додаткову соціальну відпустку за двома підставами та хоче її поділити. Чи можна поділити цю відпустку та чи потрібно надавати додаткову соціальну відпустку за минулий рік за другою підставою?

    Полеміка щодо того, чи потрібно виплачувати директору, який є власником підприємства, заробітну плату, якщо господарська діяльність не здійснюється, триває впродовж усіх років незалежності. З одного боку, існують норми корпоративного права, які реалізувати на практиці вкрай складно, з іншого — норми трудового законодавства, згідно з якими слід нараховувати заробітну плату всім працівникам, які виконали місячну норму праці. З ухваленням Закону про ТОВ контролюючі органи, здається, отримали додаткові норми, щоб відстоювати свою позицію. Про це далі в статті

0