Посадові інструкції, положення про структурні підрозділи

    Загальні положення Посадова інструкція — локальний нормативний документ, згідно з яким визначаються обов’язки, права та відповідальність працівника відповідно до посади, яку він обіймає. Посадові інструкції розробляються на підставі випуску ДКХП. Загальні положення щодо оформлення посадових інструкцій наведено у Випуску 1 ДКХП, затвердженому Наказом № 336. У ДКХП визначено перелік основних робіт, які притаманні тій або іншій посаді. Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовими інструкціями. Під час розроблення посадових інструкцій ураховуються конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації. Усі посадові інструкції, що розробляються на підприємстві, мають бути взаємопов’язаними, аби не допускати дублювання в роботі працівників.

    Робочі інструкції розробляються для працівників, що мають професії, віднесені до розділів 5–9 КП (працівники сфери торгівлі та послуг, кваліфіковані робітники, найпростіші професії та ін.). Робочі інструкції розробляються на основі відповідного випуску ДКХП. Загальні положення щодо розроблення робочих інструкцій наведено у Випуску 1 ДКХП, затвердженому Наказом № 336. У ДКХП наведено перелік основних робіт, які притаманні тій або іншій професії. Конкретний перелік робочих обов’язків визначається робочими інструкціями, які мають враховувати конкретні завдання та обов’язки, права, відповідальність робітників та особливості штатного розпису підприємства.

    Положення про структурний підрозділ — це локальний нормативний акт підприємства, яким визначено роль і місце структурного підрозділу в системі управління підприємством, установою, організацією, його функції, права й обов’язки. Відповідно до статті 64 Господарського кодексу положення про структурні підрозділи затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами. Під час розроблення положень про структурні підрозділи слід керуватись Випуском 1 ДКХП, згідно із загальними положеннями якого ДКХП є основою для складання положень про структурні підрозділи. За основу беруться кваліфікаційні характеристики керівника підрозділу, за якими складаються положення про підрозділи з урахуванням конкретних функцій, покладених на нього, особливостей структури та штатного розпису підприємства.

    Як бути в ситуації, коли при складанні посадової інструкції є чинна професійна назва роботи, її вміщено до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, але відповідну кваліфікаційну характеристику важко знайти?

0