Професійна класифікація

    Наприкінці листопада минулого року набрав чинності наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2017 р. № 1744, яким затверджено Зміну № 7 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП), що стосується повернення певних посад (професій) у сфері охорони здоров’я. Розглянемо це в статті

    На кожному підприємстві, в установі, організації існує потреба у прибиранні його приміщень (кабінетів, виробничих цехів тощо), окремих робочих місць чи прилеглої території. Працівників, на яких покладено функції з прибирання, можна узагальнено назвати прибиральниками. Конкретніше професійні назви робіт таких працівників визначаються залежно від видів прибирання, використання для цього певного знаряддя та устаткування, а також об’єктів, які вони обслуговують. Крім того, окремі завдання та обов’язки з прибирання, насамперед робочих місць, передбачені у кваліфікаційних характеристиках багатьох робітничих професій, незважаючи на те що основна спеціалізація таких працівників пов’язана з іншим видом діяльності. Як правильно підібрати таким робітникам назву професії для внесення її до штатного розпису та які завдання й обов’язки слід передбачити в їх робочих інструкціях — розглянемо в статті.

    У багатьох нормативно-правових актах, що стосуються питань управління персоналом та/або кадрового діловодства, можна зустріти вимогу щодо необхідності забезпечення відповідності назв посад і професій (наприклад, у штатних розписах, трудових книжках, посадових інструкціях тощо) КП. Наприклад, у пункті 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від від 29 липня 1993 р. № 58, вказано, що записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у КП. Деякі фахівці відділу персоналу помилково вважають, що якщо певна назва посади (професії) повністю збігається з будь-якою професійною назвою посади (професії) у КП, можна робити висновок про її відповідність КП. Тож далі розглянемо це питання докладніше.

    Кваліфікаційні характеристики багатьох професій і посад передбачають наявність кваліфікаційних категорій або розрядів цих посад (професій). У яких випадках, які саме та з якою метою вони встановлюються, як їх правильно присвоювати та відображати в кадровій документації? Відповіді на ці запитання — у статті

    Підбір персоналу для транспортного відділу підприємства переважно залежить від тих завдань, які покладаються на цей підрозділ. Новітні підходи до організації транспортного господарства передбачають поєднання технічних та логістичних завдань, тому на деяких підприємствах цей підрозділ має назву відділ транспортної логістики. Проте в діяльності більшості підприємств логістика виконує здебільшого допоміжні функції. Тому розглянемо кадрові питання, що постають під час роботи відділу транспорту в традиційному розумінні

    Майже кожне підприємство має у своєму складі відділ персоналу. На невеликих підприємствах функції щодо роботи з персоналом та кадрового діловодства може виконувати один працівник, інколи навіть прийнятий на роботу з неповним робочим часом. Але в разі розширення діяльності підприємства постає питання про доцільність створення на ньому окремого структурного підрозділу, який би спеціалізувався на організації та здійсненні кадрової роботи, а також, за необхідності, на інших суміжних видах роботи з управління персоналом. Тож про порядок створення такого відділу, а також про оформлення відповідних організаційних документів  у статті

    Як свідчить практика діяльності вітчизняної банківської системи, більша частина її проблем концентрується у сфері менеджменту персоналу. Традиційно керівництво українських банків акцентує управлінську увагу на фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсах. І лише людським ресурсам приділяється увага за залишковим принципом

    Постійні користувачі Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП), напевно, звернули увагу на наявність у цьому документі довідкових граф, серед яких найменш зрозумілою (особливо для недосвідчених фахівців) є графа «Код ЗКППТР». Зазвичай на неї не звертають уваги, проте події останнього часу спонукають нас з’ясувати значення вказаної абревіатури.

    Насамперед слід зауважити, що поняття «адміністративні посади» вживається переважно в нормативних документах, які стосуються діяльності державних службовців та керівників у судах. Утім, зрозуміло, що до цієї категорії посад можна віднести посади керівників підприємств, установ, організацій будь-яких форм власності та їх заступників, тобто посади осіб, які є представниками адміністрації зазначених суб’єктів господарювання.

     Після того як наказом Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 р. № 511 було внесено зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 р. № 435, у кадровиків та інших працівників, які ведуть штатний розпис, стали виникати запитання, пов’язані із заповненням оновленої таблиці 5 звіту з ЄСВ (форма № Д4). Відтепер у ній потрібно зазначати професійну назву роботи, код ЗКППТР (код Загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів) та код Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП). Згадана інформація міститься в КП, тож про порядок роботи з цим документом — далі в статті.

0