Професійна класифікація

Наприкінці листопада минулого року набрав чинності наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2017 р. № 1744, яким затверджено Зміну № 7 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП), що стосується повернення певних посад (професій) у сфері охорони здоров’я. Розглянемо це в статті

Публікація: 2018/04/19

На кожному підприємстві, в установі, організації існує потреба у прибиранні його приміщень (кабінетів, виробничих цехів тощо), окремих робочих місць чи прилеглої території. Працівників, на яких покладено функції з прибирання, можна узагальнено назвати прибиральниками. Конкретніше професійні назви робіт таких працівників визначаються залежно від видів прибирання, використання для цього певного знаряддя та устаткування, а також об’єктів, які вони обслуговують. Крім того, окремі завдання та обов’язки з прибирання, насамперед робочих місць, передбачені у кваліфікаційних характеристиках багатьох робітничих професій, незважаючи на те що основна спеціалізація таких працівників пов’язана з іншим видом діяльності. Як правильно підібрати таким робітникам назву професії для внесення її до штатного розпису та які завдання й обов’язки слід передбачити в їх робочих інструкціях — розглянемо в статті.

Публікація: 2018/04/19

У багатьох нормативно-правових актах, що стосуються питань управління персоналом та/або кадрового діловодства, можна зустріти вимогу щодо необхідності забезпечення відповідності назв посад і професій (наприклад, у штатних розписах, трудових книжках, посадових інструкціях тощо) КП. Наприклад, у пункті 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від від 29 липня 1993 р. № 58, вказано, що записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у КП. Деякі фахівці відділу персоналу помилково вважають, що якщо певна назва посади (професії) повністю збігається з будь-якою професійною назвою посади (професії) у КП, можна робити висновок про її відповідність КП. Тож далі розглянемо це питання докладніше.

Публікація: 2018/06/05

Кваліфікаційні характеристики багатьох професій і посад передбачають наявність кваліфікаційних категорій або розрядів цих посад (професій). У яких випадках, які саме та з якою метою вони встановлюються, як їх правильно присвоювати та відображати в кадровій документації? Відповіді на ці запитання — у статті

Публікація: 2018/07/16

    Підбір персоналу для транспортного відділу підприємства переважно залежить від тих завдань, які покладаються на цей підрозділ. Новітні підходи до організації транспортного господарства передбачають поєднання технічних та логістичних завдань, тому на деяких підприємствах цей підрозділ має назву відділ транспортної логістики. Проте в діяльності більшості підприємств логістика виконує здебільшого допоміжні функції. Тому розглянемо кадрові питання, що постають під час роботи відділу транспорту в традиційному розумінні

Публікація: 2018/12/07
0