Питання-відповіді

    У якому розмірі слід виплачувати допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки педагогічним працівникам навчальних закладів, які працюють на неповну ставку?

    Який порядок видачі листка непрацездатності застрахованій особі поза постійним місцем проживання?

    Чи підлягають оплаті листки непрацездатності, якщо вони були надані на підприємство працівниками після того, як змінилася назва підприємства у зв’язку з його реорганізацією, а в листках непрацездатності зазначена стара назва підприємства?

    Працівник надав на підприємство листок непрацездатності з позначкою «5» — «невиробнича травма». Якими мають бути дії підприємства?

    Як оплачується листок непрацездатності, якщо тимчасова непрацездатність припала на час простою не з вини працівника?

    Чи має право особа, яка в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працює на умовах неповного робочого часу, на щорічну відпустку та на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності?

    Чи оплачується лікарняний працівникові, якщо той захворів під час додаткової відпустки працівникам, які мають дітей?

0