Питання-відповіді

    У якому розмірі слід виплачувати допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки педагогічним працівникам навчальних закладів, які працюють на неповну ставку?

Публікація: 2018/12/20

    Який порядок видачі листка непрацездатності застрахованій особі поза постійним місцем проживання?

Публікація: 2018/12/20

    Чи підлягають оплаті листки непрацездатності, якщо вони були надані на підприємство працівниками після того, як змінилася назва підприємства у зв’язку з його реорганізацією, а в листках непрацездатності зазначена стара назва підприємства?

Публікація: 2018/12/20

    Працівник надав на підприємство листок непрацездатності з позначкою «5» — «невиробнича травма». Якими мають бути дії підприємства?

Публікація: 2018/12/20

    Як оплачується листок непрацездатності, якщо тимчасова непрацездатність припала на час простою не з вини працівника?

Публікація: 2018/12/21

    Чи має право особа, яка в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працює на умовах неповного робочого часу, на щорічну відпустку та на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності?

Публікація: 2018/12/21

    Чи оплачується лікарняний працівникові, якщо той захворів під час додаткової відпустки працівникам, які мають дітей?

Публікація: 2018/12/21
0