№ 11 (191)

Хоча різноманітні відпустки надаються протягом усього року, але питання, пов’язані з порядком надання відпусток та їх документальним оформленням все ж таки найбільш актуальними стають влітку. У попередніх номерах «Консультанта Кадровика» ми вже згадали про різноманітні види відпусток та детально розглянули правила оформлення щорічних відпусток (а найближчим часом перейдемо і до соціальних та «навчальних» відпусток), але наразі зупинимося на тому, що є обов’язковим для всіх відпусток — їхньому обліку.

Згідно із законодавством про працю у деяких випадках роботодавець повинен перевести працівника на легшу роботу. Як свідчить практика, найчастіше цього потребують вагітні жінки (хоча таке право є і у жінок, які мають дітей віком до трьох років, і у будь-якого працівника, який згідно з медичним висновком потребує за станом здоров’я надання легшої роботи). Ознайомтеся із загальними вимогами законодавства щодо такого переведення, а також із покроковим алгоритмом дій та кадровими процедурами у разі переведення на легшу роботу вагітної жінки.

Практично кожне підприємство, установа, організація (далі — підприємство) зацікавлено у підвищенні продуктивності праці, для чого потрібен висококваліфікований персонал. Чим вище кваліфікаційна категорія або розряд працівника, тим вища продуктивність його праці. Тому найважливішим чинником ефективної роботи підприємства є безперервна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації його персоналу, що, залежно від специфіки підприємства, може бути зоною відповідальності як відділу кадрів, так і відділу підготовки кадрів.

У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) є непоодинокі випадки, коли окремі професійні назви робіт схожі між собою, наприклад, мають один корінь, і кадровикам іноді досить складно визначити, чим же конкретно вони відрізняються одна від іншої. А іноді буває, коли назви посад в одному структурному підрозділі різні, а все одно не зрозуміло, чим відрізняються посадові обов’язки різних працівників. Розглянемо деякі з таких ситуацій, які виникали на практиці в окремих підприємствах, установах, організаціях (далі — підприємство).

Багато людей приділяють своїй роботі більше часу, аніж було б потрібно за умовами трудового договору, виконують те, що і не мали б виконувати, і при цьому не розуміють, чому вони не отримують підвищення заробітної плати, вищу посаду та й взагалі керівництво їх не цінує. Звісно, подекуди це все ж таки і банальний збіг обставин, і певна недалекоглядність і несправедливість з боку керівництва тощо. Проте досить часто причиною такого прикрого зупинення кар’єри є й типові помилки, яких присукаються самі працівники, а також наявність певних стереотипів, які вже давно перетворилися на міфи й не приносять користі. Дізнайтеся, які помилки в кар’єрі можуть стати серйозною перешкодою для втілення ваших планів в реальність, аби ніколи їх не припускатися й досягти успіхів у професійному зростанні.

0