Додаткові дні відпочинку

    Порядок надання днів відпочинку за роботу у святковий або неробочий день і відбуття або повернення з відрядження у вихідний не відрізняється від порядку надання відгулів за роботу у вихідний.

    Додатковий день відпочинку надається донорам згідно зі статтею 124 КЗпП і статтею 9 Закону України «Про донорство крові та її компонентів». За бажанням працівника додатковий день відпочинку може бути приєднано до відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.

0