Відрядження

    Необхідність забезпечити наявність Положення про відрядження пов’язана з тим, що Інструкція № 59 чинна лише для тих підприємств, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів (зміни було внесено до Інструкції № 59 наказом № 362). Всі інші підприємства мають самостійно визначити порядок регулювання таких питань, як оформлення службових відряджень, їх граничний термін, компенсація понесених витрат тощо. Для цього небюджетними підприємствами складається Положення про відрядження. Бюджетним підприємствам також бажано затвердити Положення про відрядження (див. Зразок), оскільки в деяких випадках Інструкція № 59 віддає вирішення певних питань щодо відряджень на розсуд роботодавців. Звичайно, підприємствам бюджетної сфери слід ретельно дотримуватись вимог Інструкції № 59, всі інші можуть використовувати її як рекомендований, але не обов’язковий до виконання документ (про це, зокрема, свідчить лист Мінфіну від 3 червня 2011 р. № 31-07230-16-25/13720).

    Оформлення технічного завдання є обов’язковим у випадку відрядження за кордон працівників бюджетних підприємств. У інших випадках доцільність складання технічного завдання визначається відповідно до Положення про відрядження. В технічному завданні слід зазначити мету, завдання, очікувані результати, строк та умови перебування у відрядженні. Також до технічного завдання додається кошторис витрат на відрядження. У разі поїздки за кордон за запрошенням додається копія такого запрошення з перекладом.

    Направлення працівника у відрядження за кордон здійснюється за тими самими правилами, що і у відрядження в межах України, але з деякими особливостями. Відрядження за кордон здійснюється відповідно до наказу (розпорядження) керівника підприємства після затвердження технічного завдання, в якому визначаються мета виїзду, завдання та очікувані результати відрядження, строк, умови перебування за кордоном (у разі поїздки за запрошенням подається його копія з перекладом), і кошторису витрат.

    Як оформити відсутність працівника на місці роботи за сумісництвом у зв’язку з відрядженням за основним місцем роботи?

    Працівника, який працює на підприємстві з неповним робочим днем (4 год. на день), направлено у відрядження з режимом роботи 8 год. на день. Як обчислювати оплату за час відрядження — як за 8 чи як за 4 год. роботи?

    Чи має право на допомогу по тимчасовій непрацездатності працівник, який захворів під час перебування у відрядженні?

    Чи вважаються відрядженнями постійні роз’їзди працівника до філій підприємства в межах області у зв’язку з необхідністю виконання ним трудових обов’язків?

    Час від часу один з працівників підприємства відмовляється їздити у нетривалі відрядження, мотивуючи це сімейними обставинами — чи можна на нього якось вплинути, аби він виконував свої трудові обов’язки?

0