№ 14 (194)

У практиці багатьох підприємств, установ, організацій (далі — підприємство) час від часу з різних причин виникають простої у роботі — випадки, коли призупиняється робота чи-то одного – декількох окремих працівників, чи-то певного структурного підрозділу або ж й усього підприємства в цілому. Це може бути обумовлено будь-чим — приміром, невчасними поставками від контрагентів, аварією на виробництві, несправністю технологічного обладнання, без усунення яких не може продовжитись процес виробництва, тощо. Дізнайтеся, як діяти у подібних випадках та яким чином документально оформити простій, залежно від його виду.

На початку поточного року ми детально розглядали питання взаємодії відділу кадрів з бухгалтерією, де, серед іншого, показали, що у деяких випадках окремі завдання та обов’язки працівників відділу кадрів можуть покладатися на працівників бухгалтерії і навпаки. Така тісна й безпосередня взаємодія кадровиків й бухгалтерів характерна для невеликих і середніх підприємств, у той час як на великих підприємствах до такої взаємодії часто залучається й відділ організації праці та заробітної плати, який, як вбачається із його назви, може виконувати деякі функції і відділу кадрів, і бухгалтерії.

Досить часто кадровикам різних підприємств, установ, організацій (далі — підприємство) доводиться вирішувати різні питання щодо встановлення кваліфікаційних вимог до працівників на окремих посадах або приймати рішення щодо можливості прийняття (переведення) на певні посади працівників, які мають освіту (кваліфікацію, досвід роботи), що не повністю відповідають затвердженим кваліфікаційним вимогам. Ознайомтеся з кількома подібними ситуаціями та способами їх вирішення на практичних прикладах.

0