Звітність

Кількість працівників (середньооблікова, облікова, середня) обчислюється відповідно до Інструкції № 286. Показники чисельності працівників використовуються для заповнення звітів, визначення нормативу працевлаштування інвалідів, розрахунку квоти для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та для інших цілей.

 

Обчислення облікової кількості штатних працівників

 

Включаються

Не включаються (п. 2.6 Інструкції № 286)

Присутні працівники (п. 2.4 Інструкції № 286)

Тимчасово відсутні (п. 2.5 Інструкції № 286)

Працівники, які фактично з’явилися на роботу, в т. ч. ті, які не працювали з причин простою

Працівники, які не з’явилися на роботу у зв’язку з хворобою

Прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств.

Примітка. Працівник, оформлений за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи (внутрішнє сумісництво), в обліковій кількості штатних працівників враховується як одна фізична особа

Прийняті на роботу з випробуванням

Відсутні у зв’язку з виконанням державних або громадських обов’язків

Залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами (договір підряду, договір про надання послуг)

Публікація: 2017/06/12

Законодавством встановлено чималу кількість звітів, які мають подавати підприємства органам статистики, до служби зайнятості, Фонду соціального захисту інвалідів, військкоматів. Законодавством затверджено форми звітності та порядок їх заповнення. За неподання більшості звітів встановлено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

Публікація: 2018/01/22

Звітність подається всіма підприємствами, установами і організаціями, у тому числі підприємствами громадських організацій інвалідів, а також фізичними особами, які використовують найману працю, у яких працює за основним місцем роботи від 8 і більше осіб. Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи або належать до числа господарських об’єднань, заповнюють зведений звіт.

Публікація: 2017/06/19

Як правильно обліковуються зовнішні та внутрішні сумісники під час складання звіту за формами № 1-ПВ?

Публікація: 2017/06/20
Хто повинен складати звіт за формами № 1-ПВ — відділ кадрів чи бухгалтерія? Які нормативні документи регламентують це питання?
Публікація: 2014/11/22

Чи враховуються інваліди пенсійного віку (жінки старші 55 років, чоловіки — 60) під час обчислення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів?

Публікація: 2017/06/20

Чи будуть враховуватися у квоту 5 %, установлену для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2013 р. працівники квотних категорій, які станом на 1 січня 2013 р. вже працювали на підприємстві?

Публікація: 2017/06/21

Якщо інвалід звільняється з підприємства, чи необхідно одразу на наступний день приймати на роботу іншого інваліда, щоб було дотримано норматив для працевлаштування, чи допускається певний розрив у часі?

Публікація: 2017/12/18
0