№ 5

Право на відпочинок особам, які працюють, гарантується статтею 45 Конституції України та реалізується шляхом надання їм, зокрема, щотижневого відпочинку. Порядок надання вихідних днів працівникам підприємств із п’яти(шести)денним робочим тижнем передбачено законодавством. Але існують підприємства, на яких механізм надання таких днів має свою специфіку. Тож у статті — про правила встановлення вихідних днів для працівників як «звичайних» підприємств, так і тих, що мають певні особливості в роботі

Інколи і в роботодавця, і в працівника виникає необхідність, крім основної роботи, виконувати ще й додаткову. Тож постає запитання, як правильно оформити такі дії. Найпоширенішими варіантами є сумісництво та суміщення, і хоча ці поняття є різними, досить часто їх плутають. Отже, в статті з’ясуємо, чим відрізняється сумісництво від суміщення та що між ними спільного

Сьогодні мільйони наших співгромадян працюють за кордоном. Це явище викликає неоднозначну реакцію в Україні й потребує правового регулювання для визначення страхового стажу з метою нарахування пенсій, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо.

Законодавство дає змогу роботодавцю в межах своїх повноважень і за кошти підприємства встановлювати додаткові трудові та соціально-побутові пільги для працівників. Однією з таких пільг може бути їх доставка до місця роботи та у зворотному напрямі. Про те, яким чином можна організувати доставку працівників до місця роботи та з роботи, а також як це документально оформити — у статті

У статті розглянуто, що мається на увазі під припиненням юридичної особи та яким чином відбувається приймання-передавання документації в разі повної ліквідації юридичної особи або реорганізації з передаванням її функцій іншій юридичній особі. Крім того, наведено вимоги до приймання-передавання документів під час зміни керівника юридичної особи та керівника архіву (працівника, відповідального за архів)

 Відповідно до чинного законодавства для задоволення інтересів найманих працівників і роботодавців на підприємствах, установах і організаціях мають проводитися колективні переговори та укладатися колективні договори. Розпочинаємо серію статей на цю тему. Тож у першій частині розглянемо основні нормативно-правові акти, якими слід керуватися під час укладання колективних договорів, їх зміст та структуру

У другій частині статті розглянуто категорії працівників, які мають переважне право на залишення на роботі в разі вивільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці та щодо яких встановлено заборону їх звільнення, механізм повідомлення працівників про наступне звільнення, порядок подання звітності про майбутнє вивільнення та оформлення трудових відносин у разі перетворення підприємства

0