Соціальний захист

Одним з основних обов’язків кадровика є вирішення питань, пов’язаних із пенсійним забезпеченням працівників підприємства. Наприклад, у розділі «Завдання та обов’язки» кваліфікаційної характеристики «Начальника відділу кадрів», що міститься у випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі ― ДКХП), серед його основних обов’язків є такий: «Забезпечує підготовку документів з пенсійного страхування, а також документів, необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства і їхнім сім’ям, а також подання їх до органів соціального забезпечення». Подібні вимоги містяться і у кваліфікаційних характеристиках інших працівників відділу кадрів. Між тим, останнім часом пенсійне законодавство регулярно зазнає суттєвих змін — тож актуалізуйте свої знання, ознайомившись з різними питаннями системи пенсійного забезпечення.

Роботодавці вправі за рахунок власних коштів встановлювати додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників. Одним із різновидів таких пільг і є доставка працівників підприємства до місця роботи та назад. Ознайомтеся з деякими питаннями надання цієї найпопулярнішої на вітчизняних підприємствах пільги.

У зв’язку з поступовим скасуванням у ході пенсійної реформи спеціальних пенсій та пенсій за вислугу років, для великої кількості окремих категорій громадян, які ще минулого року займали досить значну долю серед усіх працівників, які набували право на пенсію, з цього року основним видом пенсії є «звичайна» пенсія за віком, на яку набуває право переважна більшість працівників після досягнення ними певного віку та при наявності в них відповідного стажу роботи. Ознайомтеся з деякими нюансами призначення і розрахунку розміру пенсії за віком.

Для більшості «звичайних» працівників пенсійний вік становить 60 років, а величина оцінки одного року їх страхового стажу за період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування дорівнює 1%. Разом з тим, є категорії працівників, для яких законодавством передбачені і пенсії на пільгових умовах. Дізнайтеся, хто ж належить до таких категорій та у чому саме полягають «пільгові» умови щодо пенсійного віку і стажу роботи.

Ще минулого року частка працівників, котрі мали право на пенсію за вислугу років, була достатньо значною серед усіх претендентів на пенсію, і включала, зокрема, такі відносно великі групи працівників, як медичні та педагогічні працівники. Разом з тим, у звязку з проведенням пенсійної реформи в Україні, кількість категорій працівників, які мають право на пенсію за вислугу років, значно скоротилася, хоча працівники деяких таких категорії, для яких була передбачена можливість виходу на пенсію за вислугу років попереднім законодавством, все ще можуть виходити на таку пенсію у певних випадках. Довідайтеся, хто ж саме має право на пенсію за вислугу років згідно з чинним законодавством.

    Згідно зі ст. 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі ― Закон № 1058) у солідарній системі пенсійного страхування призначаються пенсії за віком, пенсії по інвалідності та пенсії у зв’язку з втратою годувальника. У попередніх статтях ми вже детально розглянули пенсії за віком, а в цій статті зосередимося на пенсіях по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника, адже інколи працівники підприємства можуть мати право одночасно на різні види пенсій, але відповідно до чинного законодавства таким особам призначається лише один із цих видів — за їхнім вибором. Тож аби правильно (з врахуванням власних інтересів) зробити зазначений вибір для себе чи допомогти у цьому комусь з працівників підприємства, ознайомтеся детально з особливостями пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника.

    У попередніх статтях циклу про пенсійне забезпечення в Україні ми розглянули найпоширеніші види пенсій, основні питання призначення і виплати яких регулюються Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі ― Закон № 1058) та Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII (далі ― Закон № 1788). Між тим серед працівників підприємства можуть бути і особи, які мають право на пенсію відповідно до інших законодавчих актів, оскільки належать до «специфічних» категорій, наприклад, «чорнобильців», громадян, які мають особливі заслуги перед Україною, ветеранів війни. Наразі дізнайтеся про особливості пенсійного забезпечення «чорнобильців», у т. ч. належні їм пільги й компенсації у цій сфері.

    Крім «чорнобильців», особливості пенсійного забезпечення яких ми детально розглянули у попередньому номері, певними пільгами і перевагами у цій сфері користуються і деякі інші категорії, зокрема, громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною, та ветерани війни. Дізнайтеся, хто саме належить до вказаної категорії громадян та на які пільги й компенсації щодо пенсійного забезпечення має право.

    Досить часто додатковий «соціальний пакет» працівників, який кожен роботодавець формує на власний розсуд, містить таку складову як забезпечення працівників харчуванням у робочі дні тижня. Дізнайтеся, якими способами можна організувати таке харчування, як його документально оформити, а також скільки харчування «коштуватиме» працівникам у різних випадках.

    При призначенні практично усіх видів пенсій, які ми розглядали у попередніх номерах газети, враховується наявний трудовий або страховий стаж відповідної особи. Залежно від кількості конкретного стажу може залежати право особи на той чи інший вид пенсії, а також розмір самої пенсії. Для підтвердження ж відповідного стажу у доречних випадках можуть використовуватися як дані реєстру застрахованих осіб, так і відповідні «паперові» документи, про що ви і дізнаєтеся більш детально з цієї статті.

0