Соціальні відпустки

    Відповідно до статті 17 Закону «Про відпустки» на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Її тривалість обчислюється сумарно і становить від 126 до 180 календарних днів. Відпустка надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

    Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається відповідно до ст. 18 Закону «Про відпустки» та ст. 179 КЗпП.

    Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка.

 

    Тривалість відпустки — 10 календарних днів. За наявності декількох підстав — 17 календарних днів. Під час визначення тривалості відпустки не враховуються святкові та неробочі дні, наведені у статті 73 КЗпП.

0