Соціальні відпустки

    Відповідно до статті 17 Закону «Про відпустки» на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Її тривалість обчислюється сумарно і становить від 126 до 180 календарних днів. Відпустка надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Публікація: 2019/02/21

    Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається відповідно до ст. 18 Закону «Про відпустки» та ст. 179 КЗпП.

Публікація: 2019/02/21

    Особі, яка усиновила дитину-сироту або позбавлену батьківського піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка.

Публікація: 2018/12/13

    Тривалість відпустки — 10 календарних днів. За наявності декількох підстав — 17 календарних днів. Під час визначення тривалості відпустки не враховуються святкові та неробочі дні, наведені у статті 73 КЗпП.

Публікація: 2019/04/05
0