Трудові книжки

    Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Згідно зі статтею 48 КЗпП вона ведеться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, установі, організації (незалежно від форми власності) або у фізичної особи більше п’яти днів (у т. ч. іноземців, осіб без громадянства та сезонних і тимчасових працівників). Влаштовуючись на роботу, працівники повинні подати трудову книжку. Без трудової книжки приймаються на роботу тільки ті особи, які працевлаштовуються вперше.

Публікація: 2018/12/21

    Титульний аркуш заповнює роботодавець, який надає перше робоче місце працівникові. 

Порядок дій

 

1 Внесення відомостей про працівника.

На титульному аркуші трудової книжки мають бути викладені загальні відомості про працівника (його прізвище, ім’я та по батькові — повністю, без скорочення або заміни імені та по батькові ініціалами, а також дата народження (Зразок 1). Ці дані зазначаються винятково на підставі паспорта чи свідоцтва про народження.

Публікація: 2018/12/21

    В деяких трудових книжках працівників часто зустрічається такий чи подібний йому запис: «До прийняття на роботу на таке-то підприємство трудового стажу не мав». Зверніть увагу, що такий запис робити не потрібно, оскільки він не передбачений ані Інструкцією № 58, ані жодним іншим нормативно-правовим актом.

Публікація: 2018/12/21

    Згідно з п. 2.6 Інструкції № 58 виправлення виявлених помилок має бути виконано посадовою особою того підприємства, де було зроблено неправильний чи неточний запис. А новий роботодавець зобов’язаний надати працівникові необхідну допомогу у вирішенні цього питання. Якщо підприємство, на якому було зроблено неправильний запис, ліквідовано, зміни до трудової книжки працівника вносить правонаступник цього підприємства, засвідчуючи їх печаткою та підписом, а якщо немає правонаступника — вища організація, якій було підпорядковане підприємство, а в разі і її відсутності — обласний архів, державний архів м. Києва чи м. Севастополя або ж державний архів при Раді міністрів Автономної Республіки Крим.

Публікація: 2018/12/21

    Дублікат трудової книжки оформлюється: — в разі втрати трудової книжки; — якщо трудова книжка пошкоджена (обгоріла, розірвана, забруднена тощо); — на прохання працівника за наявності в трудовій книжці запису про звільнення або переведення на іншу роботу, надалі визнаного недійсним.

Публікація: 2018/12/21

    Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них ведеться бухгалтерією підприємства. До неї вносяться всі операції, пов’язані з одержанням і витраченням бланків трудових книжок і вкладишів до них із зазначенням серії та номера кожного бланку. Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться відділом кадрів. У ній реєструються всі трудові книжки, прийняті від працівників під час влаштування на роботу, а також ті, що оформляються працівникам вперше.

Публікація: 2018/12/21

    Чинне законодавство зобов’язує роботодавця розрахуватись із працівником саме в день звільнення (ним є останній день роботи працівника), обов’язково видавши йому перед цим письмовий розрахунок, у якому чітко відображено всі нараховані виплати, а також віддати йому трудову книжку з унесеним до неї записом про звільнення: відповідно до статті 47 КЗпП роботодавець повинен у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку та провести з ним повний розрахунок. Така ж вимога щодо видачі трудової книжки в день звільнення міститься й у пункті 4.1 Інструкції № 58. Видавати працівникові в разі його звільнення довідки чи будь-які інші документи замість трудової книжки не можна.

Публікація: 2018/12/21

    Підприємство було дочірнім підприємством приватного акціонерного товариства. Прийнято рішення ліквідувати це дочірнє підприємство, а на базі майна, переданого товариству, створити цех. Які записи потрібно внести в трудові книжки працівників, які продовжать працювати в такому цеху?

Публікація: 2018/12/22

    Селищна рада припинила повноваження секретаря ради і призначила його заступником голови. Як правильно це оформити і внести запис у трудову книжку?

Публікація: 2018/12/22
0