Трудові книжки

    Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Згідно зі статтею 48 КЗпП вона ведеться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, установі, організації (незалежно від форми власності) або у фізичної особи більше п’яти днів (у т. ч. іноземців, осіб без громадянства та сезонних і тимчасових працівників). Влаштовуючись на роботу, працівники повинні подати трудову книжку. Без трудової книжки приймаються на роботу тільки ті особи, які працевлаштовуються вперше.

    Титульний аркуш заповнює роботодавець, який надає перше робоче місце працівникові. 

Порядок дій

 

1 Внесення відомостей про працівника.

На титульному аркуші трудової книжки мають бути викладені загальні відомості про працівника (його прізвище, ім’я та по батькові — повністю, без скорочення або заміни імені та по батькові ініціалами, а також дата народження (Зразок 1). Ці дані зазначаються винятково на підставі паспорта чи свідоцтва про народження.

    В деяких трудових книжках працівників часто зустрічається такий чи подібний йому запис: «До прийняття на роботу на таке-то підприємство трудового стажу не мав». Зверніть увагу, що такий запис робити не потрібно, оскільки він не передбачений ані Інструкцією № 58, ані жодним іншим нормативно-правовим актом.

    Згідно з п. 2.6 Інструкції № 58 виправлення виявлених помилок має бути виконано посадовою особою того підприємства, де було зроблено неправильний чи неточний запис. А новий роботодавець зобов’язаний надати працівникові необхідну допомогу у вирішенні цього питання. Якщо підприємство, на якому було зроблено неправильний запис, ліквідовано, зміни до трудової книжки працівника вносить правонаступник цього підприємства, засвідчуючи їх печаткою та підписом, а якщо немає правонаступника — вища організація, якій було підпорядковане підприємство, а в разі і її відсутності — обласний архів, державний архів м. Києва чи м. Севастополя або ж державний архів при Раді міністрів Автономної Республіки Крим.

    Дублікат трудової книжки оформлюється: — в разі втрати трудової книжки; — якщо трудова книжка пошкоджена (обгоріла, розірвана, забруднена тощо); — на прохання працівника за наявності в трудовій книжці запису про звільнення або переведення на іншу роботу, надалі визнаного недійсним.

    Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них ведеться бухгалтерією підприємства. До неї вносяться всі операції, пов’язані з одержанням і витраченням бланків трудових книжок і вкладишів до них із зазначенням серії та номера кожного бланку. Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться відділом кадрів. У ній реєструються всі трудові книжки, прийняті від працівників під час влаштування на роботу, а також ті, що оформляються працівникам вперше.

    Чинне законодавство зобов’язує роботодавця розрахуватись із працівником саме в день звільнення (ним є останній день роботи працівника), обов’язково видавши йому перед цим письмовий розрахунок, у якому чітко відображено всі нараховані виплати, а також віддати йому трудову книжку з унесеним до неї записом про звільнення: відповідно до статті 47 КЗпП роботодавець повинен у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку та провести з ним повний розрахунок. Така ж вимога щодо видачі трудової книжки в день звільнення міститься й у пункті 4.1 Інструкції № 58. Видавати працівникові в разі його звільнення довідки чи будь-які інші документи замість трудової книжки не можна.

    Підприємство було дочірнім підприємством приватного акціонерного товариства. Прийнято рішення ліквідувати це дочірнє підприємство, а на базі майна, переданого товариству, створити цех. Які записи потрібно внести в трудові книжки працівників, які продовжать працювати в такому цеху?

    Селищна рада припинила повноваження секретаря ради і призначила його заступником голови. Як правильно це оформити і внести запис у трудову книжку?

0