Охорона праці

    Згідно зі ст. 4 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ (далі — Закон № 2694) державна політика в галузі охорони праці спрямована, зокрема, і на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Також у ст. 13 Закону № 2694 серед обов’язків роботодавця зазначено й необхідність забезпечення усунення причин, що призводять до нещасних випадків. Разом з цим, незважаючи на відповідні заходи з боку держави та роботодавців, нещасні випадки на виробництвах все ж таки інколи бувають, і тоді згідно зі ст. 171 Кодексу законів про працю України (далі ― КЗпП), а також ст. 22 Закону № 2694, власник або уповноважений ним орган (роботодавець) повинен організувати розслідування та вести облік таких випадків відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України (далі ― КМУ).

    З питаннями охорони праці тісно пов’язані і питання пожежної безпеки, що наприклад, відбито у ст. 38 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII (далі ― Закон № 2694), у якій зазначається, що діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється Законом № 2694, а також іншими нормативно-правовими актами, у т. ч. і Законом України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р. № 3745-XII (далі ― Закон № 3745). Разом з тим, після прийняття Кодексу цивільного захисту України (далі ― КЦЗ) Закон № 3745 з 1 липня 2013 р. втратив чинність, як також згодом втратили чинність і деякі інші нормативно-правові акти, що були пов’язані із пожежною безпекою. Дізнайтеся, які ж нормативні документи та яким чином регулюють сьогодні різні питання, пов’язані з пожежною безпекою — адже попри зовнішню рутинність цієї сфери функціонування підприємства, від її правильної організації залежать життя, здоров’я і долі людей.

    Навчання з питань охорони праці згідно з чинним законодавством передбачено для різних категорій працівників як безпосередньо після прийняття їх на роботу,так і у процесі їхньої подальшої трудової діяльності на підприємстві, установі, організації (далі ― підприємство). Хоча більшістю питань щодо охорони праці на підприємстві опікується спеціально утворена служба охорони праці підприємства, вирішення основних питань щодо організації навчання з охорони праці покладається і на кадрову службу підприємства. Тому кадровикам слід добре розумітися на вимогах законодавства щодо навчання з питань охорони праці, а також на відповідних процедурах (діях, етапах, документації тощо), що пов’язані з таким навчанням.

    Одними з найважливіших функцій будь-якої держави є гарантії щодо охорони здоров’я працівників на виробництві. Згідно з Конституцією України кожен громадянин має право на належні, безпечні й здорові умови праці. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється. Окрім цього, є також окремі категорії працівників, які вимагають особливих умов праці та охорону здоров’я. Дізнайтеся, хто ж з працівників потребує цих особливих умов праці, як в цілому налагодити систему охорони здоров’я на виробництві та які першочергові заходи слід увести.

0