Сумісництво, суміщення, виконання обов’язків

    Сумісництво — це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи за наймом (Положення № 43). Внутрішнім сумісництвом називають роботу працівника за трудовим договором на тому ж підприємстві, яке є для нього основним місцем роботи, а зовнішнім сумісництвом — роботу на іншому підприємстві. На сумісників поширюється законодавство про працю, а умови роботи за сумісництвом на державних підприємствах визначаються Положенням № 43 та Постановою № 245.

 

Зразок 1

Голові правління

ПрАТ «Завод металоконструкцій»

Єрмоленку О. А.

Сумської Г. А.,

яка мешкає за адресою:

м. Львів, вул. Київська, 19, кв.70

 

Заява

Прошу прийняти мене на роботу на посаду інженера до кошторисно-договірного відділу з 3 липня 2018 р. за сумісництвом зі строком випробування один місяць із режимом роботи з понеділка по п’ятницю з 17:10 до 20:10 з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

 

02.07.2018                                                                                                  Сумська

Публікація: 2018/11/27

    Суміщення професій (посад) передбачає виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) на одному й тому ж підприємстві за згодою працівника протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (п. 2 Постанови № 1145).

Публікація: 2018/11/27

    Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника дещо схоже на виконання обов’язків за суміщенням посад із тою різницею, що для встановлення суміщення посада має бути вакантною, а для виконання обов’язків — навпаки. Як випливає із назви, виконання обов’язків встановлюється в разі тимчасової відсутності працівника: на час його непрацездатності, відпустки тощо. На час виконання обов’язків працівник не звільняється від обов’язків за своєю основною посадою.

Публікація: 2018/11/28

    На практиці часто плутають поняття «сумісництво», «суміщення» та «виконання обов’язків», через що виникає безліч помилок з оформленням документів.

Публікація: 2018/11/28

    Чи має право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці працівник, який працює за сумісництвом на посаді, передбаченій у штатному розписі як 0,5 штатної одиниці?

Публікація: 2018/11/28

    Які правила надання відпусток сумісникам?

Публікація: 2018/11/28

    Чи потрібно заводити особову картку за формою № П-2 на сумісників?

Публікація: 2018/11/28

    Чи має право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці працівник, який працює за сумісництвом у державній установі?

Публікація: 2018/11/28

    Студента денної форми навчання треба приймати на роботу як сумісника чи як основного працівника?

Публікація: 2018/11/28

    Працівник виконує, крім основної роботи, обов’язки начальника відділу постачання в порядку суміщення посад. Підприємство хоче прийняти на цю посаду окремого працівника. Який наказ слід видати?

Публікація: 2018/11/28
0