Сумісництво, суміщення, виконання обов’язків

    Сумісництво — це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи за наймом (Положення № 43). Внутрішнім сумісництвом називають роботу працівника за трудовим договором на тому ж підприємстві, яке є для нього основним місцем роботи, а зовнішнім сумісництвом — роботу на іншому підприємстві. На сумісників поширюється законодавство про працю, а умови роботи за сумісництвом на державних підприємствах визначаються Положенням № 43 та Постановою № 245.

 

Зразок 1

Голові правління

ПрАТ «Завод металоконструкцій»

Єрмоленку О. А.

Сумської Г. А.,

яка мешкає за адресою:

м. Львів, вул. Київська, 19, кв.70

 

Заява

Прошу прийняти мене на роботу на посаду інженера до кошторисно-договірного відділу з 3 липня 2018 р. за сумісництвом зі строком випробування один місяць із режимом роботи з понеділка по п’ятницю з 17:10 до 20:10 з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.

 

02.07.2018                                                                                                  Сумська

    Суміщення професій (посад) передбачає виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, передбаченою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) на одному й тому ж підприємстві за згодою працівника протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (п. 2 Постанови № 1145).

    Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника дещо схоже на виконання обов’язків за суміщенням посад із тою різницею, що для встановлення суміщення посада має бути вакантною, а для виконання обов’язків — навпаки. Як випливає із назви, виконання обов’язків встановлюється в разі тимчасової відсутності працівника: на час його непрацездатності, відпустки тощо. На час виконання обов’язків працівник не звільняється від обов’язків за своєю основною посадою.

    На практиці часто плутають поняття «сумісництво», «суміщення» та «виконання обов’язків», через що виникає безліч помилок з оформленням документів.

    Чи має право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці працівник, який працює за сумісництвом на посаді, передбаченій у штатному розписі як 0,5 штатної одиниці?

    Які правила надання відпусток сумісникам?

    Чи потрібно заводити особову картку за формою № П-2 на сумісників?

    Чи має право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці працівник, який працює за сумісництвом у державній установі?

    Студента денної форми навчання треба приймати на роботу як сумісника чи як основного працівника?

    Працівник виконує, крім основної роботи, обов’язки начальника відділу постачання в порядку суміщення посад. Підприємство хоче прийняти на цю посаду окремого працівника. Який наказ слід видати?

0