№ 3

Поділ робочого дня на частини є особливим видом режиму робочого часу. Норму, яка визначає його порядок, передбачено трудовим законодавством, однак вона неповністю регулює це питання, тому воно потребує детальнішого розгляду. Тож у статті з’ясуємо як загальні положення такого режиму роботи, так і докладно проаналізуємо й роз’яснимо механізм запровадження на підприємстві поділу робочого дня на частини

Під час створення підприємством територіально відокремлених підрозділів у кадровиків постає питання, якою в цьому випадку має бути схема кадрової роботи? Тож на підставі чинного законодавства розглянемо специфіку ведення кадрового діловодства у відокремленому підрозділі підприємства

Відповідно до пункту 3 статті 36 КЗпП підставами для припинення трудового договору є призов або вступ працівника на військову службу та направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої статті 119 КЗпП.

У статті розглянемо порядок розробки, оформлення та затвердження важливого організаційного документа, без якого неможливе функціонування відділу кадрів, а саме положення про цей відділ (або інший структурний підрозділ з такими ж функціями), а також з’ясуємо, з урахуванням яких нормативно-правових актів (НПА) має розроблятися згадане положення

Цього року 31 березня відбудуться чергові вибори Президента України, які, напевно, будуть непростими, адже вперше за історію вітчизняного виборчого процесу зареєстровано рекордну кількість кандидатів на пост Президента. Це означає не лише довжелезний бюлетень, а й залучення великої кількість осіб до підготовки та проведення виборів. Тож роботодавці мають підготуватися до того, що їх працівники можуть бути задіяні у роботі виборчих дільниць, комісій тощо. Про гарантії для працівників, залучених до виборчого процесу, про «оформлення стосунків» між ними та роботодавцем на цей період — у статті

Режим роботи передбачає встановлення на підприємстві часу початку та закінчення роботи; тривалості перерв для відпочинку та харчування; тривалості та порядку чергування змін. Режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку визначаються в колективному договорі відповідно до статті 13 КЗпП та в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства згідно з постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань «Про затвердження типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій» від 20 липня 1984 р. № 213.

У цій невеличкій статті пропонуємо цікаву інформацію стосовно того, скільки днів відпочинку надається працівникам в інших країнах

Преміювання працівників підприємства є одним із видів матеріального стимулювання, до того ж дуже ефективним. Існують різні види премій, тож які з них виплачувати — підприємство вирішує самостійно. Про основні аспекти преміювання, розробку положення про преміювання та окремі питання виплати премій — у статті  

0