Стягнення

    Відповідно до статті 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосований тільки один із таких заходів стягнення:

    1. Догана

    2. Звільнення.

    Законодавством, статутами та положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників також інші дисциплінарні стягнення. На підставі пункту 24 Типових правил № 213 порушення трудової дисципліни це невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків. Це визначення не є вичерпним, адже поняття «трудова дисципліна» є дещо ширшим, ніж «трудові обов’язки». Воно включає в себе також дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та обов’язків, установлених колективним або трудовим договором.

   Відповідно до статті 149 КЗпП за кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. Це означає, що неможливо спочатку оголосити працівнику догану, наприклад, за перебування на роботі в нетверезому стані, а потім за це саме порушення звільнити.

    Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав стягнення (ст. 151 КЗпП). Стягнення може бути зняте до закінчення цього строку, якщо працівник не допускав нових порушень і проявив себе як сумлінний працівник.

    Як правильно оголосити працівнику догану? Наведіть, будь ласка, зразок наказу про оголошення догани.

    Чи виплачується щомісячна виробнича премія за результати роботи працівнику, якому оголошено догану?

0