Кадрове діловодство

    Особові картки типової форми № П-2 ведуться на всіх працівників підприємства, у т. ч. сумісників. Особова картка заповнюється працівниками кадрової служби на підставі особистих документів працівника. Форма картки затверджена Наказом № 495/656. Бланки особових карток можна замовити і придбати в типографії або надрукувати самостійно. Зберігаються особові картки окремо від особових справ, в окремій папці, бажано, в алфавітному порядку.

Публікація: 2019/05/03

    Особова справа працівника — це сукупність документів, що містять відомості про працівника, зокрема його біографічні дані, інформацію про трудову діяльність до прийняття на роботу та про роботу на цьому підприємстві.

Публікація: 2018/12/26

    Типові форми інших видів наказів не встановлені. Не забороняється видавати накази на бланку підприємства за обов’язкової наявності всіх реквізитів, що містяться в типовій формі. Бланк наказу має бути оформлений згідно з вимогами ДСТУ 4163-2003.

Публікація: 2019/05/03

    Особова справа формується відділом кадрів з дня офіційного прийняття особи на роботу і в період роботи доповнюється додатковими відомостями.

Публікація: 2018/12/27

    Чи можна ставити факсиміле на документах, зокрема на кадровій документації (наказах, трудових книжках)?

Публікація: 2018/12/27

    На підприємстві хочуть створити відділ діловодства, якому передати підготовку всіх документів, зокрема наказів з кадрових питань, їх реєстрацію тощо. Чи правомірно це, якщо на підприємстві є кадрова служба?

Публікація: 2018/12/27

    Чи належать до кадрових накази про призначення матеріально-відповідальних осіб на підприємстві?

Публікація: 2018/12/27

    Діяльність будь-якого підприємства з моменту його створення супроводжується значною кількістю кадрових документів, які потребують і певного обліку. Для цього стануть у нагоді різноманітні книги та журнали реєстрації й контролю за роботою з кадровими документами. Деякі з них мають уніфіковану форму, але більшість ведеться у довільній формі. Усі такі книги та журнали реєстрації використовуються для обліку документів, значно прискорюють пошук того чи іншого документа, а також можуть бути корисними у спірних ситуаціях між роботодавцем і працівником (як додатковий доказ видання (чи своєчасності видання) певного документа).

Публікація: 2019/02/01
0