Договори цивільно-правового характеру

    Не будь-яка угода про працю є трудовим договором — певна робота може виконуватися на підставі цивільно-правових договорів, найпоширенішими з яких є договір підряду та група договорів про надання послуг (доручення, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, комісії тощо). Якщо працівник є підлеглим роботодавця та певною мірою залежить від нього, то сторони будь-якого цивільно-правового договору — це учасники цивільних правовідносин, заснованих на юридичній рівності та вільному волевиявленні, а тому ніхто з них не підпорядковується іншому (кожен має виконати лише свої зобов’язання, передбачені конкретним договором).

    За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу (частина перша ст. 837 Цивільного кодексу).

    За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

    Цивільно-правові договори суттєво відрізняються від трудового договору, основні їх відмінності наведено в Таблиці. Неточні формулювання можуть призвести до того, що укладений договір цивільно-правового характеру може бути перекваліфікований в трудовий у зав’язку з тим, що його умови містять ознаки саме трудового договору. Часто це трапляється під час укладення «трудових угод», які за своєю суттю є договорами цивільно-правового характеру. Оскільки сучасним законодавством поняття «трудова угода» не передбачено, під час укладення договору необхідно чітко визначити, чи є він трудовим, цивільно-правовим (підряду / про надання послуг).

    Договір доручення належить до договорів про надання послуг, але, разом із договором комісії, є особливим різновидом, оскільки спрямований винятково на вчинення юридичних дій. Внаслідок цього умови його укладення та виконання врегульовані у Цивільному кодексі окремо, оскільки мають суттєві відмінності від усіх інших договорів про надання послуг.

    Чи може підприємство укласти договір цивільно-правового характеру зі своїм працівником, який перебуває у відпустці?

    Чи можна направити у відрядження працівника, який працює за договором підряду?

0