Договори цивільно-правового характеру

    Не будь-яка угода про працю є трудовим договором — певна робота може виконуватися на підставі цивільно-правових договорів, найпоширенішими з яких є договір підряду та група договорів про надання послуг (доручення, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, комісії тощо). Якщо працівник є підлеглим роботодавця та певною мірою залежить від нього, то сторони будь-якого цивільно-правового договору — це учасники цивільних правовідносин, заснованих на юридичній рівності та вільному волевиявленні, а тому ніхто з них не підпорядковується іншому (кожен має виконати лише свої зобов’язання, передбачені конкретним договором).

Публікація: 2019/01/02

    За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу (частина перша ст. 837 Цивільного кодексу).

Публікація: 2019/01/02

    За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Публікація: 2019/01/02

    Цивільно-правові договори суттєво відрізняються від трудового договору, основні їх відмінності наведено в Таблиці. Неточні формулювання можуть призвести до того, що укладений договір цивільно-правового характеру може бути перекваліфікований в трудовий у зав’язку з тим, що його умови містять ознаки саме трудового договору. Часто це трапляється під час укладення «трудових угод», які за своєю суттю є договорами цивільно-правового характеру. Оскільки сучасним законодавством поняття «трудова угода» не передбачено, під час укладення договору необхідно чітко визначити, чи є він трудовим, цивільно-правовим (підряду / про надання послуг).

Публікація: 2019/01/02

    Договір доручення належить до договорів про надання послуг, але, разом із договором комісії, є особливим різновидом, оскільки спрямований винятково на вчинення юридичних дій. Внаслідок цього умови його укладення та виконання врегульовані у Цивільному кодексі окремо, оскільки мають суттєві відмінності від усіх інших договорів про надання послуг.

Публікація: 2019/01/02

    Чи може підприємство укласти договір цивільно-правового характеру зі своїм працівником, який перебуває у відпустці?

Публікація: 2019/01/03

    Чи можна направити у відрядження працівника, який працює за договором підряду?

Публікація: 2019/01/03
0