«Консультант Кадровика»

Мало кому з кадровиків доводилося оформлювати звільнення працівників через призов або мобілізацію власника − фізичної особи під час особливого періоду, тому майже ніхто не знає, як це зробити. Тож ознайомтеся з порядком звільнення у такому випадку, оскільки ніхто не застрахований від того, що колись доведеться займатися відповідними питаннями.

У зв’язку з поступовим скасуванням у ході пенсійної реформи спеціальних пенсій та пенсій за вислугу років, для великої кількості окремих категорій громадян, які ще минулого року займали досить значну долю серед усіх працівників, які набували право на пенсію, з цього року основним видом пенсії є «звичайна» пенсія за віком, на яку набуває право переважна більшість працівників після досягнення ними певного віку та при наявності в них відповідного стажу роботи. Ознайомтеся з деякими нюансами призначення і розрахунку розміру пенсії за віком.

Дізнайтеся, на які пільги в оподаткуванні мають працівники, коли і за яких умов їх можна надавати та які при цьому мають бути підтвердні документи, а також з’ясуйте, як діяти у деяких нестандартних ситуаціях, стосовно яких виникає, зазвичай, найбільше запитань.

Велика кількість підприємств приділяє увагу відбору та підготовці фахівців, котрі можуть забезпечити ефективне функціонування і розвиток підприємства в цілому. Особливо це стосується управлінських кадрів, адже саме від системи керівництва залежить кінцевий результат та ефективність діяльності. У більшості випадків адміністративний кадровий резерв ― це група працівників, які були відібрані та пройшли необхідну підготовку для подальшого висування на керівні посади різного рівня. Дізнайтеся, які ж існують способи, типи та етапи формування кадрового резерву.

Бувають випадки, коли за рішенням суду, іншого відповідного уповноваженого органу або з певних причин необхідно поновити звільненого працівника на посаді, на якій він раніше працював, але вона вже «зайнята» іншим працівником. Що ж робити у такій ситуації, чи можна звільнити «нового» працівника з посади, яку займав перед ним інший працівник, і якщо це так, то як це правильно зробити, аби  не порушити чинного законодавства? На усі ці питання ми і знайдемо відповіді у цій статті.

Для більшості «звичайних» працівників пенсійний вік становить 60 років, а величина оцінки одного року їх страхового стажу за період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування дорівнює 1%. Разом з тим, є категорії працівників, для яких законодавством передбачені і пенсії на пільгових умовах. Дізнайтеся, хто ж належить до таких категорій та у чому саме полягають «пільгові» умови щодо пенсійного віку і стажу роботи.

Нерідко від кадровиків доводиться чути про недбале ставлення керівництва до питань нормування їхньої праці. Це пов’язано і з нерівною чисельністю персоналу протягом року, і з неналежними умовами праці та робочого місця, невідповідності розміру заробітної плати з обсягом робіт тощо. На таких прикладах простежується тенденція ставлення до нормування праці, яка насправді не лише демотивує персонал кадрових служб, а й перешкоджає підприємству провадити сучасну кадрову політику, що відбивається на багатьох показниках діяльності, зокрема на прибутковості.

Кадрові служби відповідають за найважливіший ресурс будь-якого підприємства ― персонал, з яким пов’язана істотна частка витрат і від якого певною мірою залежить динаміка вартості бізнесу. Однією з ключових компетенцій менеджерів і керівників HR-служби чи відділу кадрів є активна участь в системі бюджетного управління, зокрема планування та контроль витрат на персонал. Дізнайтеся, як же скласти бюджет витрат на персонал, аби кожна з його складових була достатньо аргументована для керівництва підприємства.

Переважна частина відпусток надається працівникові для відпочинку, але деякі і для інших цілей, наприклад, навчання чи догляду за дитиною. Також різні категорії працівників мають право на різні тривалості своїх щорічних відпусток, а деякі категорії, крім того, мають і право на додаткові відпустки, причому як за свій рахунок, так і за рахунок роботодавця. Як же не заплутатися у всіх цих видах відпусток, та якими нормами законодавства регулюються окремі їхні види? На усі ці запитання ми знайдемо відповідь у цій статті, яка може стати для кадровика своєрідним довідником з відпусток та їх «класифікатором».

Перерви у роботі поряд з вихідними (святковими, неробочими) днями та щорічними відпустками належать до часу відпочинку працівника, тобто до такого часу, протягом якого працівник є вільним від виконання своїх трудових функцій і має право використовувати його на власний розсуд. Кодексом законів про працю України (далі ― КЗпП) передбачені різні види перерв у роботі, а також їхні різні види передбачені і нормативними та методичними документами з питань нормування праці. З’ясуйте, чим же відрізняються різні види перерв та як у них не заплутатися.

0