«Консультант Кадровика»

Трапляється, що, крім обов’язкових податків і зборів, бухгалтерії підприємства доводиться проводити ще й інші, неподаткові відрахування із заробітної плати когось з працівників, зокрема, відрахування сум «зайвих» відпускних. Дізнайтеся, в яких випадках законодавство дозволяє проводити такі відрахування, а також в якому розмірі та на підставі яких документів це можна зробити.

Багато хто з фахівців у різних сферах, у т. ч. й кадрового діловодства, ставить перед собою мету неодмінно здобути з часом керівну посаду. Але для цього одних знань та досвіду недостатньо — важливо чітко розуміти, що передбачає така робота: керівник повинен не тільки бути професіоналом в обраній сфері, але й володіти певними особистісними характеристиками, мати організаторські та управлінські здібності. Дізнайтеся, якими ж професійними та особистісними якостями має володіти сучасний керівник, які існують стилі управління і чому бажано опанувати не один, а принаймні декілька з них.

Бувають випадки, хоча і не часто, коли працівник тривалий час не з’являється на роботу внаслідок тимчасової непрацездатності, яка вже фактично і не виглядає «тимчасовою». У таких випадках роботодавець має право звільнити такого працівника з власної ініціативи, але лише за певних обставин та з додержанням порядку дій, які ми і розглянемо далі у статті більш детально.

Одним з основних обов’язків кадровика є вирішення питань, пов’язаних із пенсійним забезпеченням працівників підприємства. Наприклад, у розділі «Завдання та обов’язки» кваліфікаційної характеристики «Начальника відділу кадрів», що міститься у випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі ― ДКХП), серед його основних обов’язків є такий: «Забезпечує підготовку документів з пенсійного страхування, а також документів, необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства і їхнім сім’ям, а також подання їх до органів соціального забезпечення». Подібні вимоги містяться і у кваліфікаційних характеристиках інших працівників відділу кадрів. Між тим, останнім часом пенсійне законодавство регулярно зазнає суттєвих змін — тож актуалізуйте свої знання, ознайомившись з різними питаннями системи пенсійного забезпечення.

Звісно, усім роботодавцям і кадровикам відомо про необхідність дотримання законодавства про працю, що обумовлюється не лише прагненням мати чисте сумління, а й бажанням уникнути досить значних фінансових санкцій за відповідні порушення. Повноваження щодо здійснення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю покладено на Державну службу України з питань праці (далі — Держпраці). Але перевірки — не найприємніша частина роботи кадровика й до них краще бути готовими заздалегідь. Тож завчасно ознайомтеся з порядком та строками проведення перевірок інспекторами праці, дізнайтеся, яку кадрову документацію вони можуть вимагати, і, найголовніше, на чому саме полюбляють акцентувати свою увагу інспектори праці та які документи, зазвичай, їх цікавлять у першу чергу.

Досить часто керівники підприємств та структурних підрозділів, а також і працівники відділу кадрів й менеджери з персоналу, підбираючи на роботу нових співробітників впевнено покладаються на свої суб’єктивні відчуття на кшталт «подобається – не подобається», гордо іменуючи це інтуїцією чи професійним чуттям. Звісно, такі невизначені критерії, як правило, призводять до помилок в оцінці кандидатів на вакантні посади, оскільки є лише стереотипами мислення у сприйнятті людей та/чи явищ. Дізнайтеся, з якими саме поширеними в суспільстві стереотипами пов’язані найтиповіші помилки при підборі персоналу та як їх уникнути, аби не проґавити цінного для підприємства фахівця.

Факти розкрадання майна роботодавця, включаючи й «дрібні крадіжки», трапляються не так вже й рідко, але не всі кадровики знають, як правильно звільнити відповідного працівника за такою підставою. Дізнайтеся, якою має бути процедура звільнення за розкрадання майна за різних обставин, а також як отримати роботодавцю компенсацію його втрат від винного у розкраданні працівника.

Роботодавці вправі за рахунок власних коштів встановлювати додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників. Одним із різновидів таких пільг і є доставка працівників підприємства до місця роботи та назад. Ознайомтеся з деякими питаннями надання цієї найпопулярнішої на вітчизняних підприємствах пільги.

Мабуть, основною проблемою, з якою стикаються керівники підприємств під час прийняття на роботу співробітників будівельних спеціальностей, є великий розрив між отриманими теоретичними знаннями і здатністю застосувати їх на практиці. Справа ускладнюється, коли будівництво має проводитися в регіонах, у той час, як управління зосереджено, приміром, у столиці або великому обласному центрі. Ознайомтеся з декількома різновидами підходів щодо пошуку дефіцитних фахівців-будівельників, які можуть застосовувати кадровики головного офісу.

У діловому спілкуванні надзвичайно важливо дотримуватися правил субординації — як при взаємодії з партнерами, так і з колегами. Утім, оскільки працівників відділу кадрів та служби персоналу все ж таки у першу чергу цікавлять відносини у трудовому колективі, то наразі ми розглянемо відповідні правила, а також і найпоширеніші на практиці помилки, в розрізі субординації між підлеглими і керівництвом — адже кожен, аби реалізуватися як висококваліфікований фахівець, має дотримуватися субординації, знайшовши «золоту середину» між упевненістю в собі й зарозумілістю.

0