Укладення трудового договору

    Трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

 

Публікація: 2018/11/20

    Для працевлаштування подаються такі документи: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), документ про освіту, трудова книжка, свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за потреби — документ про стан здоров’я, за наявності — документ військового обліку, документи про інвалідність (довідка до акта огляду МСЕК, індивідуальна програма реабілітації інваліда), пенсійне посвідчення, чорнобильське посвідчення, свідоцтво про народження дитини працівника, інші документи, в т. ч. ті, що підтверджують право на доплати та надбавки.

Публікація: 2018/11/22

    Випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається обумовлюється угодою сторін при прийнятті на роботу (ст. 26 КЗпП).

Публікація: 2018/11/22

    Відповідно до статті 23 КЗпП строковий трудовий договір укладається на визначений строк, установлений за погодженням сторін, або на час виконання певної роботи.

Публікація: 2018/11/22

     Контракт — це особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, в т. ч. дострокового, можуть встановлюватись угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України. Він може укладатися тільки з тими працівниками та в тих випадках, які передбачені законами, що діють на момент його укладання.

Публікація: 2018/11/22

Згідно з Указом Президії ВР СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24 вересня 1974 р. № 311-IX тимчасовими вважаються робітники і службовці, прийняті на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи (посада), — до чотирьох місяців. Просимо роз’яснити, чи вважається працівник, який уклав строковий трудовий договір на строк до двох (для заміщення тимчасово відсутнього працівника — до чотирьох) місяців «автоматично» тимчасовим і на нього поширюються норми цього Указу? Чи про те, що працівник є тимчасовим, має бути окремо зазначено в наказі про прийняття на роботу, інакше договір вважається звичайним строковим договором і на працівника не поширюється дія Указу № 311-IX?

Публікація: 2018/11/23

     Чи можна перевести працівника, який працює на умовах строкового трудового договору, на іншу посаду також на умовах строкового трудового договору?

Публікація: 2018/11/23

    Сезонними працівниками є ті, які зайняті на сезонних роботах. Відповідно до ст. 1 Указу «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» сезонні роботи ― це роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців.

Публікація: 2018/11/22
0