Студента денної форми навчання треба приймати на роботу як сумісника чи як основного працівника?

0