Припинення трудового договору на підставах, передбачених контрактом (п. 8 ст. 36 КЗпП)

0