Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника (ст. 39 КЗпП)

0