Про внесення до трудової книжки назви посади, яка в Класифікаторі професій наведена в дужках

0