Банк посадових і робочих інструкцій

    Начальник відділу комплектації устаткування виконує такі функціональні завдання та обов’язки: організовує забезпечення устаткуванням та комплектуючими виробами капітального будівництва і ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства; проводить роботу з визначення потреби підрозділів підприємства в устаткуванні та комплектуючих виробах для виконання виробничих планів капітального будівництва, реконструкції, упровадження нової техніки; здійснює керівництво роботою зі складання на основі титульних списків проектної документації, заявок підрозділів підприємства, зведених заявок на устаткування і комплектуючі вироби з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями

    Начальник відділу матеріально-технічного постачання виконує такі функціональні завдання та обов’язки: організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами відповідної якості та їх раціональне використання з метою скорочення витрат виробництва і одержання максимального прибутку; керує розробленням проектів перспективних і річних планів та балансів матеріально-технічного забезпечення виробництва на основі визначення потреби підрозділів підприємства в матеріальних ресурсах (сировині, матеріалах, напівфабрикатах, обладнанні, комплектуючих виробах, паливі, енергії тощо) з використанням прогресивних норм витрат складанням матеріальних балансів та заявок на розподілені за планом матеріальні ресурси та їх обґрунтуваннями і необхідними розрахунками, встановленням календарних строків поставок

    Начальник відділу стандартизації виконує такі функціональні завдання та обов’язки: здійснює керівництво розробленням нових і переглядом чинних стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації і сертифікації, їх упровадженням на підприємстві забезпечує проведення робіт з підвищення якості і конкурентоспроможності продукції та послуг методами стандартизації, а також проведення обов’язкового нормалізаційного контролю технічної документації

    Експедитор транспортний приймає вантажі зі складів відповідно до супровідних документів. Перевіряє цілісність упаковки (тари). Контролює наявність пристроїв і санітарний стан відповідних видів транспорту, призначених для перевезення, правильність виконання вантажно-розвантажувальних робіт, розміщення та укладання вантажів.

    Начальник відділу зовнішньої кооперації виконує такі функціональні завдання та обов’язки: організовує забезпечення підрозділів підприємства комплектуючими виробами в обсязі, необхідному для виконання виробничої програми, ремонтно-експлуатаційних робіт і створення поточних нормативних запасів

    Організатор з обслуговування перевезень (на автотранспорті) вивчає стан управління відповідною ділянкою перевезень та подає пропозиції щодо оптимізації вантажопотоків та пасажиропотоків, потоків послуг на автотранспортних засобах.

    Геолог шахти: виконує на закріплених ділянках шахти (розрізу) комплекс геологічних робіт з вивчення залеглих вугільних пластів та побічних порід; проводить випробування гірничих виробок, відбір зразків порід корисних копалин для дослідження і поповнення еталонних колекцій з родовища

    Начальник охорони сторожової забезпечує охорону об’єктів та матеріальних цінностей підприємства; здійснює контроль за ввозом і вивозом (виносом) матеріальних цінностей; негайно доповідає керівництву про прибуття будь-яких контролюючих органів на підприємство; припиняє спроби несанкціонованого проникнення на охоронюваний об'єкт; здійснює контроль за роботою встановлених на підприємстві приладів охоронної й пожежної сигналізації. Повідомляє про їхнє спрацьовування керівнику підприємства а при необхідності - в органи внутрішніх справ або пожежну частину

    Інженер-енергетик забезпечує енергопостачання будівельних об’єктів, підсобних виробництв і обслуговуючих господарств будівельної організації, експлуатацію та ремонт енергетичного устаткування; бере участь у розробленні планів виробництва та споживання електроенергії, палива, пари, газу, води, стисненого повітря; норм витрат палива та всіх видів енергії; перспективного розвитку енергетичного господарства будівельної організації

    Касир квитковий ІІ категорії раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці, перевіряє справність відповідного обладнання. Оформлює й продає квитки, абонементи, посадкові талони та інші проїзні і перевізні документи на транспорт (повітряний, морський, річковий, залізничний, автомобільний, міський електричний тощо), у театри, кінотеатри, цирки, клуби, парки, на стадіони та на інші видовища вручну і з використанням квиткодрукарських машин та автоматів термінальної апаратури автоматизованих систем продажу і бронювання місць.

    Архітектор з реставрації пам’яток архітектури та містобудування виконує такі функціональні завдання та обов’язки: у встановленому порядку підвищує свою професійну кваліфікацію. у сфері мистецтвознавства та будівельної справи. Дотримується під час роботи правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища. Бере участь у розробці, впровадженні та функціонуванні за напрямком своєї роботи системи управління якістю на підприємстві.

    Експерт будівельний збирає і систематизує дані для створення інформаційної бази, необхідної для експертної діяльності, використовуючи всі відомі методи оцінки несучої здатності будівель та споруд у натурних і лабораторних умовах. Підвищує кваліфікацію не рідше одного разу в 3 роки. Консультує замовника про існуючому законодавстві про експертної діяльності.

    Менеджер (управитель) з постачання виконує такі функціональні завдання та обов’язки: здійснює управління діяльністю із забезпечення виробничого процесу підприємства всіма необхідними ресурсами; організовує та координує постачання матеріальних ресурсів відповідної якості у встановлені терміни та у повному обсязі; аналізує та вирішує організаційно-технічні, економічні, кадрові та соціально-психологічні проблеми, пов’язані з постачанням

    Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності виконує такі функціональні завдання та обов’язки: розробляє стратегічні цілі зовнішньоекономічної діяльності підприємства; на основі комплексного вивчення і аналізу зовнішніх ринків, співвідношення попиту і пропозиції розробляє поточні й перспективні плани розвитку підприємства; визначає оптимальну стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням прийнятого рівня ризику; проводить аналіз і розрахунок основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства (підрозділу) з використанням сучасних методик і врахуванням інфляції та конвертованості національної валюти

    Інкасатор-водій автотранспортних засобів одержує в касі підприємства грошову готівку або інші цінності у спеціальних опломбованих сумках, доставляє і здає їх у касу банку. Одержує в касі Національного банку України та комерційних банках паперові гроші, монету та інші цінності, сформовані і спаковані в установленому порядку.

0