Інформатизація

    При виконанні своїх обов’язків адміністратор бази даних аналізує інформаційні потреби структурних підрозділів підприємства. Здійснює нагляд за програмними засобами АІС «Податок», «1С «Підприємство», «1С «Бухгалтерія» та іншими, що використовуються відділом головної бухгалтерії, відділом кадрів та фінансовим відділом підприємства. Погоджує з відділом інформаційного забезпечення а також із філіями підприємства питання по вдосконаленню процесу зберігання і обробки інформації з метою забезпечення необхідної достовірності результатів і мінімізації часу розрахунків.

    Аналітик комп’ютерних систем здійснює планування та аналіз своєї роботи. Бере участь у формуванні політики підприємства у сфері інформатизації його діяльності, готує проекти відповідних документів (концепцій, планів, заходів, програм, рішень тощо). Визначає та аналізує потреби підприємства в автоматизації різних бізнес-процесів на підприємстві, його вимоги щодо різних інформаційних комп’ютерних систем та програмних засобів. Сприяє замовнику у виборі варіанту оптимізації процесів виробництва товарів (робіт, послуг) з використанням інформаційної комп’ютерної системи.

    При виконанні своїх обов’язків програміст прикладний розробляє на основі математичних моделей і алгоритмів рішення економічних та інших завдань, програми, що забезпечують можливість виконання  алгоритму, та відповідно поставленого завдання засобами обчислювальної техніки ; проводить їхнє тестування та налагодження. Розробляє технологію вирішення задач на усіх етапах обробки інформації. Здійснює вибір мови програмування  для опису алгоритмів і структур даних. Визначає інформацію, яка підлягає обробці засобами обчислювальної техніки, її обсяги і структуру, макети і схеми введення, обробки, зберігання та виводу, методи її контролю.

    При виконанні своїх обов’язків експерт з управління інформаційними технологіями розробляє та впроваджує механізми корпоративного управління інформаційними технологіями для досягнення цілей і завдань компанії  з урахуванням оптимізації ризиків і ресурсів. Визначає моделі корпоративного управління інформаційними технологіями на основі стратегії організації, процесах; організаційної структури, культури, етики і поведінки, інформації, послугах, інфраструктури і додатків, кваліфікаційних характеристик працівників. Розробляє та впроваджує процеси стратегічного планування, організаційну структуру та архітектуру інформаційних технологій, здійснює моніторинг їхньої ефективності.

    При виконанні своїх обов’язків аудитор інформаційних технологій за завданням керівництва виконує аудит системи інформаційних технологій на підприємствах (установах, організаціях) – замовниках. Планує перелік робіт з аудиту у відповідності зі встановленими стандартами та в інтересах підприємства (установи, організації) – замовника. Здійснює оцінку ефективності корпоративного управління з використанням інформаційних технологій.

    Інженер інформаційно-комунікаційних систем забезпечує працездатний стан комп’ютерної техніки, локальної комп’ютерної мережі, операційних систем, системного і прикладного програмного забезпечення  Обслуговує комп’ютерну техніку, проводить діагностику і профілактику з метою виявлення і усунення можливих причин виходу техніки із ладу. Проводить установку операційних систем, системного і прикладного програмного забезпечення , яке використовується у виробничому процесі. Видаляє все програмне забезпечення яке не бере участі у виробничому процесі, призводить до пошкодження або знищення службової інформації.

    Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем планує архітектуру інформаційно-телекомунікаційної системи за технологією мережі нового або майбутнього покоління (NGN, FN) на основі мереж з комутацією пакетів для забезпечення надання інфокомунікаційних послуг на основі інтеграції телекомунікаційних та інформаційних сервісів (IP/MPLS), мереж на технології спектрального ущільнення (xWDM), мереж із синхронною цифровою іерархією (SDH), мереж з плезіохронною цифровою іерархією (PDH), цифрових мереж з інтегрованими послугами (ISDN), мереж з асинхронним способом передачі даних (ATM), технології безпроводового широкосмугового доступу до мережі інтернет (Wi-Max) тощо.

    Інженер інформаційно-телекомунікаційних технологій розробляє в межах інформаційно-телекомунікаційної технології рішення, що стосуються протоколів та інтерфейсів всіх рівнів семірівневої еталонної моделі Міжнародного союзу електрозв’язку, а саме: на канальному рівні протоколи забезпечення з’єднання термінального та транзитного устаткування для будь-якої з мережних технологій включаючи існуючі транспортні мережі з асинхронним способом передачі даних (ATM), мережі із синхронною цифровою іерархією (SDH(NGSDH), мережі з плезіохронною цифровою іерархією (PDH), цифрові мережі з інтегрованими послугами (ISDN), мережі з комутацією пакетів для забезпечення надання інфокомунікаційних послуг на основі інтеграції телекомунікаційних та інформаційних сервісів (MPLS/IP), мережі з пакетною технологією передачі даних (Ethernet) тощо.

    Оператор інформаційно-комунікаційних мереж ІІ категорії виконує відповідні види робіт під керівництвом оператора інформаційно-комунікаційних мереж вищої кваліфікації, у тому числі здійснює. монтаж інформаційно-комунікаційної мережі; підключення до інформаційно-комунікаційної мережі персонального комп’ютера, мережевого обладнання та периферійних пристроїв; оновлення драйверів на елементи інформаційно-комунікаційної мережі.

    Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ІІ категорії виконує відповідні види робі під керівництвом оператора з обробки інформації та програмного забезпечення вищої кваліфікації або керівника структурного підрозділу, у тому числі виконує. встановлення операційної системи, налагодження її конфігурації; встановлення програмного забезпечення глобальних та лінійних мереж. встановлення, налагодження та оновлення драйверів; тестування вузлів обладнання або окремих елементів персонального комп’ютера та периферійного обладнання.

    Оператор телекомунікаційних послуг І класу надає споживачам телекомунікаційні послуги щодо поштового, телефонного, Інтернет, відеотелефонного, супутникового тощо зв’язку. Забезпечує своєчасне та якісне надання споживачам послуг зв’язку у відповідності з їх видами, порядком та процедурою. Контролює приймання, обробку та видавання всіх видів внутрішніх та міжнародних поштових відправлень.

    Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування 5-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці на відповідних об'єктах, де проводяться складні роботи з монтажу інформаційно-комунікаційного устаткування, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали..Підтримує чистоту і порядок на своєму робочому місці. Виконує монтаж персонального комп'ютера.

    Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання 3-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці на відповідних об'єктах, де проводяться відповідні види робіт, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали. Підтримує чистоту і порядок на своєму робочому місці. Веде зйомки на мікрозйомних і копіювальних апаратах різних систем текстових, штрихових, півтонових та багатокольорових документів.

0