Транспорт і зв’язок

    Інженер електрозв’язку забезпечує надійну та якісну роботу технічних засобів електрозв’язку. Здійснює технічне обслуговування та ремонт апаратури, комутаційного та каналоутворюючого обладнання електрозв’язку відповідно до правил та інструкцій з технічної експлуатації та інших нормативних документів.

    Інженер з транспорту виконує роботи у сфері науково-технічної діяльності по організації роботи автоколони, праці та управління, технічного контролю на підприємстві тощо. Розробляє методичні та нормативні документи, технічну документацію, а також пропозиції та заходи щодо здійснення розроблених проектів і програм.

    Агроном аеродрому здійснює організаційно-технологічне керівництво з догляду за рослинним покривом аеродрому в стані, необхідному для виконання робочих польотів. Організовує роботу з обробітку ґрунту, забезпечує посівним матеріалом, добривами, засобами захисту рослин від хвороб та шкідників.

    Фахівець інфокомунікацій здійснює контроль за роботою інформаційно-телекомунікаційних систем: транспортних мереж, програмних комутаторів, систем управління, білінгових систем, устаткування стаціонарних мереж доступу з цифровою абонентською лінією, мереж радіодоступу за технологією з довгостроковою еволюцією, устаткування радіоканалів, устаткування мобільних мереж різного покоління та сімейства, систем цифрового телебачення, систем надання інфокомунікаційних послуг, систем електроживлення, додержання технології безпроводового широкосмугового доступу до мережі Інтернет тощо.

    Диспетчер автомобільного транспорту здійснює оперативне регулювання процесу перевезень. Забезпечує оформлення, видачу та приймання дорожніх листів та інших документів, які відображують роботу, виконану водіями.

    Черговий на стоянці автотранспорту здійснює чергування на в'їзді на автостоянку; пропуск користувачів послугами автостоянки -автомототранспорту, а також співробітників організації на територію автостоянки і назад після пред'явлення ними відповідних документів.

    Експедитор транспортний приймає вантажі зі складів відповідно до супровідних документів. Перевіряє цілісність упаковки (тари). Контролює наявність пристроїв і санітарний стан відповідних видів транспорту, призначених для перевезення, правильність виконання вантажно-розвантажувальних робіт, розміщення та укладання вантажів.

    Організатор з обслуговування перевезень (на автотранспорті) вивчає стан управління відповідною ділянкою перевезень та подає пропозиції щодо оптимізації вантажопотоків та пасажиропотоків, потоків послуг на автотранспортних засобах.

    Касир квитковий ІІ категорії раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці, перевіряє справність відповідного обладнання. Оформлює й продає квитки, абонементи, посадкові талони та інші проїзні і перевізні документи на транспорт (повітряний, морський, річковий, залізничний, автомобільний, міський електричний тощо), у театри, кінотеатри, цирки, клуби, парки, на стадіони та на інші видовища вручну і з використанням квиткодрукарських машин та автоматів термінальної апаратури автоматизованих систем продажу і бронювання місць.

    Інкасатор-водій автотранспортних засобів одержує в касі підприємства грошову готівку або інші цінності у спеціальних опломбованих сумках, доставляє і здає їх у касу банку. Одержує в касі Національного банку України та комерційних банках паперові гроші, монету та інші цінності, сформовані і спаковані в установленому порядку.

    Стюард (послуги у дорозі)  раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці, яке знаходиться на відповідному транспортному засобі, забезпечує підтримання чистоти і порядку на своєму робочому місці згідно з чинними нормативними документами відповідної сфери.

    Водій-інструктор раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці. Систематично у межах компетенції проводить роботу щодо підвищення кваліфікації і професійного рівня водіїв автотранспортних засобів підприємства та здійснює їх стажування

    Авторемонтник 3-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці у ремонтній майстерні автотранспортного цеху  або інших місцях, де виконуються відповідні роботи з ремонту автотранспортних засобів, готує відповідне устаткування, пристрої.

    Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 5-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці у ремонтній майстерні автотранспортного цеху  або інших місцях, де виконуються відповідні роботи з ремонту автотранспортних засобів, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали.

    У відповідності до своїх функцій водій автотранспортних засобів категорії «С» Забезпечує перевезення вантажів підприємства згідно з розпорядженнями начальника господарського відділу. Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії «С», за різних дорожніх умов.

    Водій автотранспортних засобів категорії «D» керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії «D», за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень пасажирів та багажу.

    Машиніст автомобілерозвантажувача 3-го розряду раціонально й ефективно організовує працю на своєму робочому місці на відповідних об’єктах, де проводяться відповідні види робіт, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали.

    Машиніст вагоноперекидача 5-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці на відповідних об’єктах, де проводяться відповідні види робіт, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали.

    Водій електро- та автовізка 2-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці, що знаходиться на відповідних транспортних засобах, якими водій керує. Готує до роботи відповідні транспортні засоби, якими він керує, а також за необхідності відповідне інше устаткування, пристрої.

    Водій навантажувача 2-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці, яке знаходиться на відповідних транспортних засобах, якими водій керує. Готує до роботи відповідні транспортні засоби, якими він керує, а також, за необхідності, відповідне інше устаткування та пристрої.

0