Послуги населенню

    Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)  організовує та контролює роботу із забезпечення збереженості та належного утримання багатоквартирного житлового будинку (групи будинків) та елементів благоустрою, розташованих на прибудинковій території, згідно з правилами й нормами технічної експлуатації.  Планує, організовує та контролює огляд основних конструктивних елементів, огороджувальних конструкцій будинків і споруд, інженерних мереж, елементів благоустрою, розташованих на прибудинковій території.

    Менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства організовує управління комерційною діяльністю підприємства (окремим напрямком його діяльності), вживає заходів щодо формування попиту на послуги підприємства у сфері житлово-комунального господарства, організовує розроблення відповідної маркетингової політики просування послуг та визначає оптимальні маркетингові комунікації, обгрунтовує ринкове коригування ціни на послуги підприємства. Бере участь у розробці інноваційної та інвестиційної діяльності підприємства.

    Агент із замовлень населення на перевезення приймає замовлення від населення на послуги з експедирування (транспортування) вантажів або майна та інші послуги, що надаються транспортно-експедиторським підприємством відповідно до умов договору. Оформляє необхідну документацію з урахуванням чинних тарифів на послуги. Передає на виконання в диспетчерський пункт підприємства прийняті замовлення.

    Паркувальник здійснює чергування на в'їзді на паркувальний майданчик (автостоянку). Забезпечує безперебійну роботу паркувального майданчику. Відстежує вільні місця на паркувальному майданчику. За необхідності здійснює пропуск користувачів послугами паркувального майданчика, а також підприємства на територію паркувального майданчика і назад по пред'явленню ними відповідних документів, у тому числі документів про оплату послуг.

    Агент з організації туризму виконує роботи, пов’язані з реалізацією комплексу туристичних послуг; є представником суб’єкта туристичної діяльності і виступає від його імені; діє відповідно до законодавства України про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі; працює самостійно або під керівництвом професіонала з туристичної діяльності.

    Агент з доставки замовлених квитків отримує від квиткового касира проїзні документи (квитки, посадочні талони) та доставляє їх замовнику. Отримує кошти за вказані документи, доставку та попередність замовлення.

    Агент з приймання замовлень на квитки раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці на відповідних об’єктах, де проводяться відповідні види робіт, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали.

    Чистильник приміщень (клінер) раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці, яке знаходиться на відповідних об’єктах надання послуг з чищення (прибирання) за узгодженням із замовниками, забезпечує підтримання чистоти і порядку на своєму робочому місці. Здійснює комплексне прибирання приміщень на обслуговуваному об'єкті, надає відповідні послуги згідно зі спеціальними програмами прибирання, у яких чітко зазначено послідовність виконання робіт.

    Приймальник побутових відходів  чергує на контрольно-пропускному пункті підприємства, здійснює контроль за відповідними документами та складом побутових відходів. Контролює прибуття спеціально обладнаного транспортного засобу з побутовими відходами, обліковує (реєструє) такі транспортні засоби у спеціальному журналі та здійснює прийом побутових відходів за відповідними супровідними документами.

0