Культура і мистецтво

    Директор театру-художній керівник приймає на роботу та звільняє з роботи працівників театру.

    Директор бібліотеки організовує роботу із забезпечення підрозділів підприємства та його працівників, читачів бібліотеки науково-технічною, економічною і іншою літературою, а також бібліографічними матеріалами про вітчизняні і зарубіжні досягнення науки, техніки і передового виробничого досвіду.

    Фольклорист організовує фольклорні експедиції, розробляє відповідні плани та програми досліджень фольклору.

    Аранжувальник бере участь у створенні нових музичних (концертних) програм відповідно до кваліфікації. Здійснює оновлення раніше створених партитур та оркестрових партій шляхом їх набору в існуючих музичних програмах «Finale» або «Sibelius».

    Артист-соліст-органіст здійснює підготовчі роботи і виконання музичних творів на органі у концертних виступах. Виконує акомпануючі партії.

    Асистент артиста-соліста-органіста здійснює тембральні та динамічні зміни звучання музичного твору відповідно до творчих потреб органіста та з урахуванням композиторського задуму під час репетиційного процесу, сольного або ансамблевого виконання.

    Акомпаніатор  забезпечує музичний супровід виступів та репетицій художніх колективів, ансамблів та солістів, культорганізаторів відповідно до їх творчих планів. Бере участь у проведенні заходів з організації дозвілля, концертів, вистав, свят, вечорів відпочинку тощо.

    Балетмейстер  клубного закладу здійснює керівництво діяльністю хореографічного колективу, ансамблю пісні і танцю, гуртка, об'єднання, центру тощо. Складає репертуарні річні та перспективні плани роботи. Забезпечує участь колективу у проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів тощо. Здійснює постановку хореографічних вистав, концертних номерів і програм. Проводить заняття з учасниками художнього колективу щодо удосконалення виконавської майстерності, організовує навчально-методичну роботу.

    Художник-декоратор театрально-видовищного підприємства здійснює втілення творчого задуму художника-постановника з написання пейзажних декорацій панорамного плану, куліс, падуг та інших розписних частин м'якого та жорсткого декораційного оформлення, а також елементів бутафорії, реквізиту та інших частин сценічної картини.

0