Торгівля

    Директор технічний забезпечує підприємство торгово-технологічним обладнанням, електронними контрольно-касовими апаратами, обчислювальною та комп’ютерною технікою. Організує виконання експлуатаційних та ремонтних робіт. Перевіряє правильність визначення в заявках підрозділів підприємства потреби в устаткуванні та обладнанні.

    Директор з маркетингу здійснює розробку маркетингової політики компанії на основі аналізу споживчих властивостей товару і прогнозування споживчого попиту на продукцію, технічних і інших   споживчих якостей конкуруючої продукції. Забезпечує участь відділів перебувають під безпосереднім керівництвом у відповідності з перспективними і поточними планами закупівель і реалізації товару.

    Керуючий магазином керує діяльністю працівників магазину, спрямованою на забезпечення процесу обслуговування покупців. Готує заявки на поставку товарів, контролює ритмічність надходження товарів та їх відповідність поданим заявкам. Перевіряє наявність супровідних документів, сертифікатів відповідності, посвідчень про якість та відповідність товарів чинним стандартам та вимогам.

    Агент з нерухомості здійснює роботу з купівлі, продажу або оренди нерухомості від імені і за дорученням клієнтів.

    Агент комерційний бере участь у роботі з установлення необхідних ділових контактів поміж покупцями і продавцями товарів, у тому числі технічної та іншої продукції (обладнання, сировини, напівфабрикатів тощо), а також надає різні комерційні послуги.

    Агент торговельний здійснює ведення переговорів про укладання угод купівлі-продажу, укладає угоди купівлі-продажу від свого імені або іншої особи, яку представляє на основі договору, що регулює відносини між ними.

    Мерчендайзер вивчає  певну територію (район) на якій передбачається організація продажу товарів на місці продажу ( POS). Визначає рекламні матеріали  і розробляє схеми встановлення ділових зв'язків. Веде переговори з керівництвом торгових підприємств про проведення заходів мерчендайзингу (представляти товар та супутні йому послуги, переконувати в необхідності і ефективності мерчендайзингу).

    Представник з реклами забезпечує ознайомлює потенційних споживачів продукції підприємства (окремих її видів) та відповідних послуг на ринку збуту (окремих його сегментів). Вивчає результати ринкових досліджень, що стосуються реклами певних видів продукції (виробів), послуг, об’єктів реклами тощо.

    Агент рекламний здійснює як посередник роботу з репрезентації та просування товарів, послуг, комерційних ідей, виконання комплексних заходів, спрямованих на сприяння їх реалізації або досягнення інших маркетингових завдань, дотримуючись чинних етичних норм рекламування товарів, послуг.

    Офісний службовець (аукціон) виконує функції, що включають організаційно-технічне забезпечення діяльності .відділу (підприємства) щодо підготовки та проведення аукціонів, оформлення відповідної документації. У межах компетенції бере участь в організації та проведенні аукціонних торгів (заставних аукціонів, інвестиційних конкурсів, експертизі товарів, що поступають на аукціонні торги).

    Агент з постачання одержує за нарядами, заявками та іншими документами товарно-матеріальні цінності (сировину, матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярське приладдя тощо).

    Касир торговельного залу ІІІ категорії раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці, перевіряє справність електронного контрольно-касового апарату, заправляє контрольну і чекову стрічки, записує показання лічильників, переводить нумератор на нулі, встановлює дататор, одержує розмінну монету в кількості, необхідній для розрахунку із споживачами, і розміщує її в касовій шухляді.

    Адміністратор залу контролює організацію торгово-технологічного процесу, правильне оформлення торговельного залу, викладання товарів, наявність цінників, збереження товарно-матеріальних цінностей, додержання правил торгівлі, правильність застосування цін та якість надання торговельних послуг покупцям. Консультує покупців з питань розміщення товарів у магазині, наявності товарів у продажу, їх якості та цін.

    Демонстратор товарів (рекламна діяльність) раціонально та ефективно організовувати працю на своєму робочому місці на відповідних об'єктах, де організоване проведення рекламних акцій з демонстрації характеристик певних товарів. Підтримує чистоту і порядок на своєму робочому місці. Ознайомлює потенційних покупців (користувачів товаром) із новими товарами (послугами) та іншою продукцією фірми (підприємства) на певному ринку товарів (послуг).

    Демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного устаткування раціонально та ефективно організовувати працю на своєму робочому місці на відповідних точках продажу та інших об'єктах, де організоване проведення рекламних акцій з демонстрації характеристик інформаційно-комунікаційного устаткування. Підтримує чистоту і порядок на своєму робочому місці.

    Продавець непродовольчих товарів 3-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці, яке знаходиться у відповідних приміщеннях магазину, забезпечує підтримання чистоти і порядку на своєму робочому місці згідно з чинними нормативними документами відповідної сфери. До початку роботи готує робоче місце до обслуговування клієнтів (покупців), перевіряє наявність та справність торгово-технологічного обладнання, інвентарю та інструментів, готує до роботи ЕККА або контрольно-касову книгу, отримує і готує пакувальний матеріал.

    Продавець продовольчих товарів 3-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці, яке знаходиться у відповідних приміщеннях магазину, забезпечує підтримання чистоти і порядку на своєму робочому місці згідно з чинними нормативними документами відповідної сфери. До початку роботи готує робоче місце до обслуговування клієнтів (покупців), встановлює і перевіряє справність ваговимірювальних приладів, електронного контрольно-касового апарату, виробничого інвентарю, інструментів; отримує і готує пакувальний матеріал.

    Продавець продовольчих товарів 4-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці, яке знаходиться у відповідних приміщеннях магазину, забезпечує підтримання чистоти і порядку на своєму робочому місці згідно з чинними нормативними документами відповідної сфери. До початку роботи готує робоче місце до обслуговування клієнтів (покупців), встановлює і перевіряє справність ваговимірювальних приладів, електронного контрольно-касового апарату, виробничого інвентарю, інструментів; отримує і готує пакувальний матеріал.

    Оператор механізованих та автоматизованих складів 2-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці на відповідних об'єктах, де проводяться відповідні види робіт, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали. Підтримує чистоту і порядок на своєму робочому місці.

    Вантажник раціонально та ефективно організовувати працю на своєму робочому місці на складі № 1, готує до роботи за необхідності відповідне устаткування, пристрої.

0