Туризм і готелі

    Менеджер (управитель) з туризму організовує роботу із формування і просуванню туристичних послуг, надання інформації про наявні і перспективні туристичні послуги. Розробляє бізнес-план за напрямком своєї діяльності та контролює процес його реалізації. Забезпечує підготовку калькуляції турів (програм) у відповідності до діючої технології, опис турів (програм) та оновлення відповідних документів на їх реалізацію.

    Туризмознавець здійснює координацію та методичне керівництво одним із напрямів діяльності туристичного комплексу, підготовку заходів щодо його стабільного функціонування у відповідності до сучасних стандартів обслуговування та з урахуванням маркетингових досліджень ринку туристичних послуг. Бере участь у розробці нових форм і методик надання туристичних послуг, проводить роботу з економічного обґрунтування їх доцільності.

    Фахівець із гостинності під керівництвом начальника відділу обслуговування та у межах наданих повноважень забезпечує роботу щодо стабільного функціонування місць розміщення у туристичному комплексі у відповідності до рівня комфорту, стандартів обслуговування тощо,

    Фахівець із готельної справи здійснює координацію та методичне керівництво на певній дільниці одного із напрямів роботи туристичного комплексу, підготовки заходів щодо стабільного функціонування готельного господарства комплексу у відповідності до рівня комфорту, стандартів обслуговування тощо. Аналізує, планує та регулює роботу із розроблення різноманітних форм та видів рекламування готельних послуг з метою підвищення ефективності роботи готелю.

    Фахівець з туристичного обслуговування організовує прийом та обслуговування прибуваючих туристів та екскурсантів. Вживає заходів щодо надання туристам у повному обсязі всіх послуг, передбачених туристичною путівкою. Організовує укладення договорів із відповідними підприємствами (організаціями) комунального господарства та громадського харчування щодо розміщення та харчування туристів.

    Фахівець із туристичної безпеки бере участь у розробленні та здійснені заходів щодо забезпечення безпеки туристів, екскурсантів, які вирушають у туристичні подорожі, екскурсії, походи тощо, запобігання травматизму та нещасним випадкам. Вивчає туристичні маршрути з описом їх особливостей, оцінює придатність маршруту для учасників з різним рівнем підготовленості.

    Адміністратор черговий готелю веде облік руху мешканців у готелі і здійснює контроль за номерами й місцями, що звільняються. Складає відомості про заповнення готелю за поточну добу, оформляє переселення проживаючих за їхнім проханням з одного номера в інший.

    Адміністратор готелю надає за пред’явленням паспорта або іншого документа, що засвідчує особу, номери й місця прибулим до готелю. Здійснює розрахунок за проживання та надання послуг у разі відсутності касира. Наглядає за своєчасністю оплати за проживання в готелі та за послуги, не допускаючи заборгованості.

    Майстер готельного обслуговування забезпечує роботу з ефективного обслуговування гостей готелю, створює для них комфортні умови перебування в готелі. Раціонально та ефективно організовувати працю на своєму робочому місці. Виконує відповідні підготовчі дії щодо прийому гостей, зустрічає й розміщує їх.

0