Будівництво

    Головний будівельник домобудівного комбінату погоджує питання щодо заміни матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних робіт). Бере участь у проведенні перевірок відповідними органами та прийнятті в експлуатацію будівельних об’єктів у встановленому порядку. Забезпечує наявність технічних паспортів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, обладнання, матеріалів тощо, а також документів, що відображають результати лабораторних випробувань.

    Директор з капітального будівництва узгоджує з державними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони праці, та іншими органами питання, пов’язані з установленням, випробуванням та реєстрацією устаткування. Проводить роботу щодо створення безпечних умов праці. Керує структурними підрозділами і службами капітального будівництва будівельної корпорації.

    Майстер будівельних та монтажних робіт контролює дотримання норм перенесення ваги, забезпечення робочих місць знаками безпеки, попереджувальними написами та плакатами. Щодня до початку роботи перевіряє стан охорони праці і вживає заходів для усування виявлених недоліків, контролює виконання робітниками інструкцій з питань охорони праці, виробничої та трудової дисципліни.

    Начальник відділу капітального будівництва здійснює приймання від підрядних організацій будівельно-монтажних робіт (закінчених об’єктів, етапів, черг) та оформлення відповідної документації. Складає оперативну статистичну звітність з капітального будівництва. Сприяє впровадженню раціоналізаторських пропозицій. Бере участь у розробленні колективного договору і виконанні його заходів. Керує працівниками відділу.

    Головний архітектор проекту готує висновки з раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій і складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом. Бере участь у роботі тендерного комітету.

    Головний архітектор забезпечує аналіз і узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва й експлуатації збудованих об’єктів. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій і винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій та складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом.

    Експерт будівельний збирає і систематизує дані для створення інформаційної бази, необхідної для експертної діяльності, використовуючи всі відомі методи оцінки несучої здатності будівель та споруд у натурних і лабораторних умовах. Підвищує кваліфікацію не рідше одного разу в 3 роки. Консультує замовника про існуючому законодавстві про експертної діяльності.

    Архітектор ландшафтний бере безпосередню участь у створенні проектів ландшафтної організації території міста, проектуванні об'єктів зеленого будівництва (лісопарки, парки, сквери, бульвари, санітарно-захисні зони та інші види зелених насаджень), а також у розробленні генерального плану забудови і розвитку міста. Здійснює авторський і технічний нагляд за виконанням робіт на об'єктах зеленого будівництва. Координує хід підготовки щорічних ескізних проектів для реконструкції та формування існуючих зелених насаджень, сезонного квітково-декоративного оформлення міста.

    Інженер з проектно-кошторисної роботи бере участь у підготовці висновків підрядної організації щодо проектно-кошторисної документації. Готує необхідну інформацію щодо проектно-кошторисної документації. Забезпечує архівне збереження проектно-кошторисної документації. Стежить за своєчасним внесенням до проектно-кошторисної документації необхідних змін, що пов’язані з впровадженням нових нормативів, цін, прейскурантів, каталогів, збірників одиничних розцінок тощо.

    Інженер-будівельник готує висновки щодо раціоналізаторських пропозицій, спрямованих на удосконалення технології будівельного виробництва. Вивчає передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі будівельного виробництва; розробляє заходи для підвищення ефективності будівельного виробництва, зменшення витрат матеріалів, трудомісткості робіт, підвищення продуктивності праці і бере участь у їх реалізації.

    Інженер-проектувальник бере участь у складанні заявок на винаходи та підготовці висновків з раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, у роботі семінарів і конференцій. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об’єктів з питань, що входять до його компетенції, аналіз й узагальнення досвіду проектування й впровадження у будівництво прийнятих проектних рішень; готує на цій основі пропозиції щодо доцільності коригування прийнятих загальних і принципових напрямів проектування.

    Архітектор бере участь в аналізі й узагальненні досвіду проектування та впровадження в будівництві архітектурних і містобудівних рішень. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проектів нормативних матеріалів з проектування та будівництва щодо вирішення в них архітектурних питань. Бере участь у роботі семінарів і конференцій. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об’єктів з питань, що входять до його компетенції.

    Архітектор з реставрації пам’яток архітектури та містобудування виконує такі функціональні завдання та обов’язки: у встановленому порядку підвищує свою професійну кваліфікацію. у сфері мистецтвознавства та будівельної справи. Дотримується під час роботи правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища. Бере участь у розробці, впровадженні та функціонуванні за напрямком своєї роботи системи управління якістю на підприємстві.

    Інженер з технічного нагляду бере участь у вирішенні питань про внесення у проекти змін у зв'язку з впровадженням більш прогресивних технологічних процесів, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, що забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об'єктів будівництва і реконструкції. Представляє організацію при спільній роботі з іншими проектними та архітектурними організаціями, з представниками замовника в межах своєї компетенції

    Технік-будівельник бере участь у випробовуваннях технологічного устаткування, проведенні експериментальних робіт з перевірки та освоєння будівельних процесів та режимів виробництва. Порівнює фактичні витрати матеріалів з нормативними, вивчає причини перевитрат. Контролює додержання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах та правил експлуатації устаткування

    Футерувальник під керівництвом майстра ділянки будівельних робіт будівельної компанії виконує роботи різної складності під час вогнетривкої кладки виконує особливо складні облицьовувальні й футерувальні роботи для хімічного захисту будівельних конструкцій, споруд і технологічного устаткування (6-й розряд): облицьовування та футерування всіх видів поверхонь керамікою різноманітних фасонів та іншими поштучними кислототривкими матеріалами на кислототривких замазках, сірчаних цементах, кислототривких бітумних мастиках та інших замазках на органічних смолах

    Бетоняр під керівництвом майстра ділянки будівельних робіт будівельної компанії виконує бетонування складних залізобетонних монолітних конструкцій (5-й розряд): укладання бетонної суміші в опалубку тонкостінних конструкцій куполів, склепінь, резервуарів та бункерів, конструкцій камер аерації, роздільних стінок промивних галерей і міжкамерних стінок відстійників, стінок спіральних камер, перекриття та відсмоктувальних труб гідроспоруд, у ребристі, коробчасті та інші складні конструкції прогонових будівель мостів, а також в усі напружено-армовані монолітні конструкції

    Столяр будівельний  під керівництвом майстра ділянки будівельних робіт будівельної компанії зачищає деталі після механічної обробки, установлює накладні віконні і дверні набори з приганянням до місця, вставляє ущільнювальний шнур у спарені рами, вирізує сучки і засмолені місця, шліфує деталі після механічної обробки і готувати їх до опорядження

    Тесляр 6-го розряду під керівництвом майстра ділянки будівельних робіт будівельної компанії виконує особливо складні опалубні роботи: улаштовування опалубки склепінь, оболонок і куполів; установлювання опалубки арок; складання та встановлювання на місце кружал мостів прогоном більше 50 м; виготовляння шаблонів для розмічання косяків кружал; складання коробів опалубки арок; складання та встановлювання будівельних ферм і балок прогоном більше 15 м

    Бруківник 5-го розряду під керівництвом майстра ділянки будівельних робіт будівельної компанії виконує складні роботи під час улаштовування та ремонту кам’яних бруківок берегоукріплювальних і виправних споруд усіх типів: улаштовування та ремонтування бруківки, лотків з брущатки; улаштовування та ремонтування клінкерної бруківки та мозаїкової бруківки; улаштовування дренажів

0