Сільське господарство

    Технолог зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва забезпечує підвищення ефективності та рентабельності виробництва продукції рослинництва на підприємстві. Організовує виконання технологічних процесів під час зберігання та первинної переробки продукції рослинництва.

    Агроном із захисту рослин організовує роботу з боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і бур’янами. Проводить систематичне обстеження сільськогосподарських угідь господарства, визначає площі, ступінь зараження їх шкідниками і хворобами та конкретні методи боротьби з ними. Складає карту забур’яненості полів.

    Технолог з ідентифікації і реєстрації тварин забезпечує підвищення ефективності діяльності з ідентифікації і реєстрації тварин у відповідному районі. Організовує виконання технологічних процесів під час ідентифікації і реєстрації тварин.

    Агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства розробляє, удосконалює та впроваджує сучасні технології виробництва, зберігання і переробки продукції плодоовочівництва і виноградарства. Здійснює патентний пошук, аналізує та систематизує дані літературних джерел, обґрунтовує проведення наукових досліджень.

0