Сільське господарство

    Агроном-дослідник із плодоовочівництва і виноградарства розробляє, удосконалює та впроваджує сучасні технології виробництва, зберігання і переробки продукції плодоовочівництва і виноградарства. Здійснює патентний пошук, аналізує та систематизує дані літературних джерел, обґрунтовує проведення наукових досліджень.

    Агроном із захисту рослин організовує роботу з боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і бур’янами. Проводить систематичне обстеження сільськогосподарських угідь господарства, визначає площі, ступінь зараження їх шкідниками і хворобами та конкретні методи боротьби з ними. Складає карту забур’яненості полів.

    Агрохімік розроблює й впроваджує агрохімічні заходи щодо підвищення родючості ґрунту та збільшення врожайності сільськогосподарських культур. Враховуючи біологічні особливості вирощування рослин та ґрунтово-кліматичні умови району, забезпечує ефективність використання органічних і мінеральних добрив, засобів хімізації, найсприятливіших для сільськогосподарських культур. Бере участь у складанні сівозмін, плану потреби і використання добрив та хімічних засобів

    Технолог зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва забезпечує підвищення ефективності та рентабельності виробництва продукції рослинництва на підприємстві. Організовує виконання технологічних процесів під час зберігання та первинної переробки продукції рослинництва.

    Агроном-інспектор здійснює державний насіннєвий контроль за додержаннями виробниками державних стандартів та інших нормативних документів. Вивчає досягнення науки й передового досвіду і впроваджує їх для підвищення ефективності насіннєвого контролю. Бере участь у розробленні заходів з поліпшення насінництва, збільшення виробництва насіння перспективних сортів і гібридів.

    Технолог з ідентифікації і реєстрації тварин забезпечує підвищення ефективності діяльності з ідентифікації і реєстрації тварин у відповідному районі. Організовує виконання технологічних процесів під час ідентифікації і реєстрації тварин.

    Тваринник 3-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці на відповідних об'єктах, де проводяться відповідні види робіт, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали.

    Робітник з догляду за тваринами 1-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці на відповідних об'єктах, де проводяться відповідні види робіт, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали. Підтримує чистоту і порядок на своєму робочому місці. Обслуговує безпечних та простих в утриманні тварин під керівництвом робітника з догляду за тваринами більш високої кваліфікації.

0