Наукові дослідження

    Вірусолог організовує робоче місце для проведення відповідних досліджень. Досліджує структури і механізми існування вірусів, особливості реакцій клітин на вірусні інфекції. Аналізує отриманні у ході досліджень данні, зіставляє їх з даними інших досліджень. Оцінює отримані результати, робить відповідні висновки і опрацьовує можливості і перспективи подальшої роботи.

    Агроном-дослідник здійснює формування та вирішення задач, що виникають під час виконання науково-дослідної і виробничої діяльностей та ті, що вимагають для їх вирішення поглиблених професійних знань.  Досконало володіє та застосовує сучасні методології і методики організації наукових досліджень. Обирає необхідні методи досліджень, модифікує існуючі і розробляє нові, виходячи із конкретних завдань.

    Науковий співробітник зоопарку здійснює дослідження та розробки відповідно до затвердженої програми, визначених термінів проведення робіт. Збирає, накопичує та обробляє наукову інформацію у межах завдання. Складає опис методів, що застосовувались, огляди, звіти про виконану роботу, готує доповіді та інші інформаційні документи.

    Провідний науковий співробітник зоопарку здійснює наукову роботу, наукове керівництво проведенням досліджень з окремих проблем, тем, завдань відповідно до профілю відділу й очолює групу наукових співробітників або є відповідальним виконавцем окремих складних дослідних завдань і напрямів наукових програм зоопарку. Обґрунтовує напрями нових досліджень і розробок, методи і способи їх виконання, вносить пропозиції до планів і програм наукової роботи.

    Старший науковий співробітник зоопарку веде наукову роботу, відповідає за тему (завдання).  Розробляє і обґрунтовує напрям, мету, завдання і методи виконання роботи, складає необхідну планову, звітну документацію. Забезпечує виконання досліджень (завдань) і подання звітів у визначені строки.

    Науковий співробітник (музеєзнавство) здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею на основі індивідуального плану

    Провідний науковий співробітник (музеєзнавство) здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з окремих проблем, тем, завдань відповідно до профілю відділу й очолює групу наукових співробітників або є відповідальним виконавцем окремих складних дослідних завдань і напрямів музейних наукових програм.

    Старший науковий співробітник (музеєзнавство) здійснює наукове керівництво групою працівників під час дослідження самостійних тем, а також розробок, які є частиною (розділом, етапом) теми. Здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею на основі індивідуального плану.

0