Охорона здоров’я

    Медичний директор здійснює керівництво закладом охорони здоров’я у порядку делегованих йому керівником повноважень з медичних питань, відповідно до чинного законодавства України. У разі відсутності керівника за його дорученням виконує його обов’язки.

    Інженер біомедичний використовує знання інженерії, біології та біомеханічних принципів для проектування, розробки й оцінки біологічних і медичних систем і продуктів, таких як штучні органи, протези, прилади, медичні інформаційні системи та системи керування в охороні здоров’я й наданні медичної допомоги. Виконує роботи із упровадження сучасних засобів і методів профілактичної, діагностичної, лікувальної, реабілітаційної допомоги з використанням біоінженерії, знань точних наук, медичних біоматеріалів і виробів відповідно до технічних регламентів.

    Мікробіолог з виробництва медикаментів виконує роботи з мікроорганізмами та продуктами їх життєдіяльності. Розробляє та веде технологічний процес виробництва медикаментів, вітамінів, бактерійних, вірусних препаратів, алергенів та іншої біологічної продукції відповідно до встановленої технологічної документації. Організовує та контролює зберігання вихідних штамів і еталонів мікроорганізмів та підтримує їх на живильних середовищах і тваринах. Перевіряє вірулентні властивості мікробних культур шляхом зараження відповідних тварин, птахів або культур тканин. Проводить імунізацію тварин-продуцентів.

    Лікар-хірург пластичний керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію хірургічної допомоги.

    При виконанні своїх обов’язків лікар фізичної та реабілітаційної медицини проводить спеціальні обстеження хворих, яким лікуючими лікарями призначені фізичні та реабілітаційні процедури, з метою визначення комплексу лікувальних вправ, методик процедур та їх дозування в залежності від особливостей захворювання, ступеню функціональних порушень. Проводить періодично (вибірково) лікарські огляди і веде спостереження за хворими з метою вивчення їх стану і ефективності реабілітаційних заходів, в залежності від чого змінює або доповнює методику проведення лікування, узгоджує її з лікуючим лікарем.

    Лікар-стоматолог-терапевт здійснює щоденний амбулаторний прийом пацієнтів; попередньо оглядає порожнину рота пацієнта й оцінює її гігієнічний стан. Визначає тактику ведення пацієнта відповідно до встановлених правил і стандартів, розробляє план обстеження, уточнює об’єм і раціональність методів обстеження для оперативного отримання повної та достовірної діагностичної інформації.

    Лікар-стоматолог-хірург надає кваліфіковану медичну допомогу за своєю спеціальністю, використовуючи сучасні методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, дозволені для застосування у медичній практиці. Визначає тактику ведення хворого відповідно до встановлених правил і стандартів. Розробляє план обстеження хворого, уточнює обсяг і раціональні методи обстеження пацієнта для отримання у максимально короткий строк повної і достовірної діагностичної інформації.

    Лікар з функціональної діагностики вищої кваліфікаційної категорії обирає відповідно до встановлених правил тактику ведення хворого, розробляє план його обстеження, а також уточнює обсяг і методи обстеження пацієнта для отримання у найкоротші строки достовірної та повної діагностики захворювання.

    Лікар-дієтолог організовує лікувальне й лікувально-профілактичне харчування у закладі. Здійснює контроль за роботою харчового блоку закладу та дотриманням установленого порядку виписування харчування хворим. Визначає хімічний склад, енергетичну цінність окремих страв та добових раціонів.

    Лікар-рентгенолог проводить кваліфіковане рентгенологічне обстеження, впроваджує у практику нові високоефективні методи досліджень. Контролює реєстрацію та облік рентгенологічних досліджень, забезпечує оформлення та надання висновків за результатами досліджень.

    При виконанні своїх обов’язків ерготерапевт надає пацієнтам медичного закладу, що мають обмеження руху постійну допомогу по своїй спеціальності, використовуючи сучасні методи абілітації, реабілітації та адаптації оточення. Організовує комплекс заходів з адаптації пацієнта в його повсякденній діяльності, досягнення максимальної незалежності у самообслуговуванні з урахуванням функціональних можливостей. Використовує стратегії відновлення можливостей: розвиваючу стратегію - відновлення постраждалої функції та компенсаторну стратегію - заміщення втраченої функції.

    Трансплант-координатор виявляє і ідентифікує потенційного донора з точки зору придатності до органного донорства: організовує додаткові обстеження для визначення функціонального стану окремих органів (печінка, серце, нирки та інші), направляє кров на дослідження в лабораторію для виключення трансмісивних захворювань/інфекцій.

    При виконанні своїх обов’язків фізичний терапевт надає пацієнтам медичного закладу допомогу з метою  зміцненням їхнього здоров’я, запобіганням фізичної неповноправності, оцінки стану і реабілітації пацієнтів з больовим синдромом, хворобою чи травмою, та лікування із застосуванням фізичних терапевтичних засобів і без застосування медикаментозних, хірургічних або радіологічних засобів. Використовує при лікуванні пацієнтів фізичні засоби і методи  як-от : масаж і маніпуляції, терапевтичні вправи, гідротерапія і різні форми енергії, у реабілітації та відновленні нормальної тілесної функції після захворювання або травм.

    Трансплант-координатор патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи) організовує процес та виявлення потенційного донора або одержує необхідну інформацію про нього від співробітників патологоанатомічного бюро або судово-медичної експертизи.

    Асистент фізичного терапевта  бере участь в оцінюванні стану пацієнта, який надійшов у відділення відновного лікування обласної клінічної лікарні; проводить м’язові, нервові, суглобові й функціональні тестування для виявлення й оцінювання фізичних проблем пацієнта; бере участь у визначенні програми/курсу, термінів та мети лікування. Під керівництвом фізичного терапевта розробляє, запроваджує та здійснює моніторинг програм і процедур з використанням терапевтичних властивостей фізичних вправ, тепла, холоду, масажу, маніпуляцій, гідротерапії, електротерапії, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання й ультразвуку під час лікування пацієнта.

    Фармацевт проводить заходи щодо організації лікарського забезпечення населення (формування попиту на лікарські засоби і вироби медичного призначення, визначення потреби в них, складання заявки-замовлення на лікарські засоби). Бере участь у прийманні товару, його розподілі по місцях збереження, забезпечує умови збереження лікарських засобів і виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей і діючих правил збереження.

    Гігієніст зубний вищої кваліфікаційної категорії оглядає порожнину рота пацієнта та оцінювати її гігієнічний стан. Реєструє стан твердих тканин зубів, пародонту, слизової оболонки, співвідношення зубних рядів. Дає рекомендації щодо правил догляду за порожниною рота, індивідуального підбору засобів гігієни з урахуванням наявних проблем зі здоров’ям та матеріальних можливостей пацієнта, корегувати навички догляду за зубами.

    Лікар-інтерн виконує навчальний план і програму інтернатури за відповідною спеціальністю під керівництвом завідувача профільного лікувального відділення лікарні, керівника лікарні та закріпленого за ним викладача кафедри закладу освіти. Набуває, поглиблює та вдосконалює професійні знання, уміння та навички.

    У відповідності до своїх функцій водій автотранспортних засобів категорії «В»  (швидкої медичної допомоги)  керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії «В», за різних дорожніх умов, виконуючи вимоги правил дорожнього руху. Забезпечує доставку медичних працівників та оснащення виїзної бригади швидкої медичної допомоги до місця призначення у найкоротші терміни та оптимальним маршрутом.

0