Промисловість

    Апаратник віджимання (спеціальні хімічні виробництва) 4-го розряду здійснює ведення технологічного процесу віджимання (видалення рідини) вибухонебезпечних сумішей в апаратах різних конструкцій (центрифугах, пресах, вакуум і нутч-фільтрах).

    Машиніст установки сміттєспалювальної пересувної виконує такі функціональні завдання та обов'язки: раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці; виконує роботи з  підготовки установки до транспортування до місця призначення та приведення її у робочий стан, закріплює висувні механізми, відкидні площадки та пристрої згідно з інструкцією з експлуатації

    Приймальник балонів 2-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці на відповідних об’єктах, де проводяться відповідні види робіт, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали

    Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 3-го розряду виконує такі робочі завдання та обов’язки: проводить різноманітні хіміко-бактеріологічні аналізи води, харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів за затвердженими методиками; визначає кислотність, густину вмісту жирових вуглецевих речовин, солей тощо, капілярність, наявність хлористих, сірчанокислих і кальцієвих солей, вміст жирових і воскоподібних речовин тощо

    Лаборант-кристалооптик 4-го розряду виконує такі робочі завдання та обов’язки: визначає імерсійним методом фазовий і гранулометричний склад спецглиноземів різних марок; визначає мінералогічний і гранулометричний склад продуктів абразивного виробництва; проводить дисперсійний мінералогічний (кількісний і якісний) і структурний аналіз

    Лаборант-мікробіолог 3-го розряду виконує такі робочі завдання та обов’язки: готує живильні середовища, розчини реактивів, установлює орієнтувальні титри, виконує монтаж колб для сіяння спорового матеріалу і проведення аналізів; проводить визначення рівня pH, стерильності, активності за йодометрією і полярометрією біологічним та іншими методами

    Лаборант-полярографіст 4-го розряду виконує такі робочі завдання та обов’язки: проводить нестандартні аналізи сухих проб і розчинів полярографічним методом за встановленою методикою із застосуванням апаратури, яка працює під глибоким вакуумом або високим тиском; визначає концентрацію іонів у розчині

    Лаборант мінералогічного аналізу 3-го розряду виконує такі робочі завдання та обов’язки: виділяє мінерали із шліху у важких рідинах за допомогою ділильної лійки і у фарфорових чашках; скорочує проби за допомогою струменястого ділильника або квартуванням; проводить звільнення фракції від плівок гідроокислів заліза шляхом кип’ятіння їх у кислотах

    Лаборант-рентгеноструктурник 4-го розряду виконує такі робочі завдання та обов’язки: розшифровує рентгенограми і дифрактограми; проводить фазовий аналіз; розраховує параметри елементарних комірок і матеріалів кубічних та середніх сингоній

0