Промисловість

    Технік-технолог (виробництво сталі та феросплавів) виконує такі функціональні завдання та обов'язки: розробляє під керівництвом більш кваліфікованого працівника прогресивні технологічні процеси й оптимальні режими виробництва сталі і феросплавів, забезпечуючи відповідність розроблених проектів технічним завданням і чинним нормативним документам з проектування, додержання високої якості продукції, скорочення матеріальних і трудових витрат на їх виробництво

    Технік-технолог (виробництво чавуну) виконує такі функціональні завдання та обов'язки: розробляє під керівництвом більш кваліфікованого працівника прогресивні технологічні процеси й оптимальні режими виробництва чавуна, забезпечуючи відповідність розроблених проектів технічним завданням і чинним нормативним документам з проектування, додержання високої якості продукції, скорочення матеріальних і трудових витрат на її виготовлення

    Технік-технолог (лиття металів) виконує такі функціональні завдання та обов'язки: розробляє під керівництвом більш кваліфікованого працівника прогресивні технологічні процеси й оптимальні режими виробництва лиття, забезпечуючи відповідність розроблювальних проектів технічним завданням і чинним нормативним документам з проектування, додержання високої якості продукції, скорочення матеріальних і трудових витрат на її виготовлення

    Технік-технолог (обробка металів тиском) виконує такі функціональні завдання та обов'язки: розробляє під керівництвом більш кваліфікованого працівника технічні завдання на проектування технологічного оснащення та оформляє технологічну документацію на різні технологічні процеси і вносить зміни до неї

    Технік-технолог (текстильна та легка промисловість) виконує такі функціональні завдання та обов'язки: під керівництвом більш кваліфікованого працівника  забезпечує професійне, якісне виготовлення відповідної продукції у текстильній та легкій промисловості, застосування нових технологій, освоєння нової техніки

    Технік-дефектоскопіст виконує такі функціональні завдання та обов'язки: систематизує, аналізує та обробляє інформацію за напрямком своєї діяльності; під керівництвом більш кваліфікованого працівника здійснює контроль якості металів, зварних з'єднань, напівфабрикатів та готової продукції, яку випускає підприємство методами руйнівного та неруйнівного контролю залежно від конструкції, технології виготовлення, матеріалу виробу

    Стовбуровий (поверхневий) виконує такі функціональні завдання та обов'язки: раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці; установлює і закріплює вагонетки і платформи у кліті і здійснює їхнє вивантаження; спостерігає за справною роботою механізмів і пристроїв шахтного стовбура

    Ізолювальник шнура (спеціальні хімічні виробництва) 4-го розряду покриває вогнепровідний шнур в п’ять – вісім ліній асфальтовою мастикою у ванні. Перевіряє справність екструдера, натяжної станції, системи обігріву, приладів і системи автоблокування.

    Зварник 5-го розряду виконує такі робочі завдання та обов'язки: раціонально та ефективно організовувати працю на своєму робочому місці на відповідних об'єктах проведення зварювальних робіт, готує відповідне устаткування, пристрої; підтримує чистоту і порядок на своєму робочому місці

    Лаборант-радіометрист 3-го розряду виконує такі робочі завдання та обов’язки: проводить радіометричні вимірювання проб на різних установках; знімає характеристики лічильників.; здійснює графічну побудову лічильних характеристик і вибирає робочу точку

    Пірометрист 2-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці на відповідних об’єктах, де проводяться відповідні види робіт, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали; підтримує чистоту і порядок на своєму робочому місці.

    Лаборант-електроакустик 4-го розряду виконує такі робочі завдання та обов’язки: проводить електроакустичні й магнітні випробування магнітних стрічок і порошків за допомогою електричних контрольно-вимірювальних приладів; вимірює та установлює величини напруги, сили і частоти струму, тривалості амплітуди і шпаруватості на магнітній стрічці

    Лаборант рентгеноспектрального аналізу 3-го розряду виконує такі робочі завдання та обов’язки: проводить якісний і кількісний рентгеноспектральний аналіз серії проб за прийнятою методикою; готує і контролює якість зразків (проб) для аналізу

    Склографіст (ротаторник) 2-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці на відповідних об’єктах, де проводяться відповідні види робіт, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали

    Лаборант-сенситометрист 4-го розряду виконує такі робочі завдання та обов’язки: проводить сенситометричні випробування кінофотовиробів на міцність шару плівки, на визначення температури плавлення емульсійного шару і контршару плівки, на набухливість емульсійного шару плівки; проводить сенситометричні випробування оборотних плівок і реверсивного фотопаперу

    Оператор осцилографування та тензометрування 3-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці на відповідних об’єктах, де проводяться відповідні види робіт, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали

    Просочувальник з вогнезахисного просочування 3-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці на відповідних об’єктах, де проводяться відповідні види робіт, готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали

    Лаборант спектрального аналізу 4-го розряду виконує кількісний аналіз проб методами електрохімії; здійснює якісне і кількісне визначення складових у жароміцних корозійностійких сталях, сплавах і в титанових сплавах; виконує кількісний фотографічний і фотоелектричний спектральний аналіз за робочими інструкціями гірських порід, руд, продуктів їх збагачення і металургійної переробки, легованих сталей, алюмінієвих і мідних сплавів на легуючі елементи

    Лаборант-металограф 3-го розряду виконує такі робочі завдання та обов’язки: проводить металографічний структурний і кількісний аналіз макро- і мікроструктури легованих сталей, проб чорних і кольорових металів; виготовляє мікро- і макрошліфи і маркує їх; установлює ступінь забрудненості металу неметалевими включеннями

    Лаборант пробірного аналізу 3-го розряду виконує такі робочі завдання та обов’язки: проводить прості та середньої складності аналізи на вміст коштовних металів у виробах, сплавах, припоях, напівфабрикатах і відходах виробництва; аналізує припої із кольорових металів, золи, одержаної від спалювання відходів виробництва, на вміст у ній коштовних металів за прийнятою методикою

0