Банк посадових і робочих інструкцій

    Газозварник 7-го розряду під керівництвом майстра ділянки будівельних робіт будівельного підприємства виконує газове зварювання особливо складних і відповідальних вузлів, деталей, конструкцій і трубопроводів, призначених для роботи під високими динамічними та вібраційними навантаженнями і високим тиском, та конструкцій особливо складної конфігурації в усіх просторових положеннях зварного шва під час виконання робіт на висоті та в діючих цехах без зупинки виробництва

    Електрозварник ручного зварювання 6-го розряду під керівництвом майстра ділянки будівельних робіт будівельного підприємства виконує ручне дугове і газоелектричне зварювання особливо відповідальних будівельних та технологічних конструкцій, які працюють під динамічними і вібраційними навантаженнями, і конструкцій особливо складної конфігурації

    Фармацевт проводить заходи щодо організації лікарського забезпечення населення (формування попиту на лікарські засоби і вироби медичного призначення, визначення потреби в них, складання заявки-замовлення на лікарські засоби). Бере участь у прийманні товару, його розподілі по місцях збереження, забезпечує умови збереження лікарських засобів і виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей і діючих правил збереження.

    Технолог з ідентифікації і реєстрації тварин забезпечує підвищення ефективності діяльності з ідентифікації і реєстрації тварин у відповідному районі. Організовує виконання технологічних процесів під час ідентифікації і реєстрації тварин.

    Швачка 2-го розряду раціонально та ефективно організовує працю на своєму робочому місці, яке знаходиться у робочому приміщенні ательє (цеху), забезпечує підтримання чистоти і порядку на своєму робочому місці згідно з чинними нормативними документами відповідної сфери

    Старший науковий співробітник (музеєзнавство) здійснює наукове керівництво групою працівників під час дослідження самостійних тем, а також розробок, які є частиною (розділом, етапом) теми. Здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею на основі індивідуального плану.

    Арматурник 6 розряду під керівництвом майстра ділянки будівельних робіт будівельного підприємства виготовляє арматурні пучки з окремих дротів і жмутів; монтує арматуру прогонових будівель мостів з каркасів, сіток й попередньо напружуваних стержнів та пучків; попередньо натягує пучки ребристих і коробчастих прогонових будівель; монтує арматуру опор мостів і водопропускних труб.

    Гігієніст зубний вищої кваліфікаційної категорії оглядає порожнину рота пацієнта та оцінювати її гігієнічний стан. Реєструє стан твердих тканин зубів, пародонту, слизової оболонки, співвідношення зубних рядів. Дає рекомендації щодо правил догляду за порожниною рота, індивідуального підбору засобів гігієни з урахуванням наявних проблем зі здоров’ям та матеріальних можливостей пацієнта, корегувати навички догляду за зубами.

0