23/04/2018

Особам з інвалідністю I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи — 26 календарних днів (частина сьома ст. 6 Закону України «Про відпустки»).

20/04/2018

Держпраці у Дніпропетровській області на своєму сайті наголошує, що саме обов’язком керівника, а не  його правом,  є інформувати працівників про  розмір нарахованої їм заробітної плати.

20/04/2018

За своїми функціональними обов'язками тренер-викладач проводить навчально-тренувальні заняття з вихованцями згідно зі встановленим режимом для певної групи. Суддівство змагань є однією із форм підвищення професійного рівня тренера-викладача.

20/04/2018

Однією з підстав для припинення державної служби у зв'язку із втратою права на державну службу або його обмеженням є набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (п. 3 частини першої ст. 84 Закону України «Про державну службу».

19/04/2018

У разі застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня та графіки змінності мають бути побудовані таким чином, щоб робочий час, який зобов’язані відпрацювати працівники за обліковий період, установлений у колективному договорі, відповідав установленій законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період.

19/04/2018

Міністерство фінансів активно займається підготовкою проекту державного бюджету на наступний передвиборний рік.

18/04/2018

Законодавством не передбачено обмежень кількості днів щорічної основної відпустки для виплати грошової допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати.

18/04/2018

Норми Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням розрізняють поняття: «перебування у трудових відносинах» і «перший день роботи» та застосовуються в контексті закладеного у норми Порядку № 1266 змісту.

17/04/2018

Згідно зі статтею 121 КЗпП робота працівника, направленого у відрядження, оплачується відповідно до умов трудового або колективного договору. Розмір такої оплати не може бути нижчим від середньої заробітної плати.

16/04/2018

Мінекономрозвитку розробило проект розпорядження КМУ «Про скасування пункту 2.21 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників».

15/04/2018

Держпраці у листі від 29.12.2017 р. № 12291/4/4.1-ДП17 висловилося щодо строку давності для застосування фінансових санкцій за порушення трудового законодавства.

14/04/2018

Індекс споживчих цін для проведення подальшої індексації обчислюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифних ставок (окладів). Це передбачає пункт 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення.

13/04/2018

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається за місцем спостереження за вагітною за 30 тижнів вагітності воднораз на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 — після).

13/04/2018

ГУ Держпраці у Львівські області, на своєму офіційному сайті повідомляє про те, що надійшло звернення з проханням роз’яснити чи передбачене чинним законодавством проведення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

13/04/2018

Право на щорічну додаткову соціальну відпустку для одинокої матері передбачено статтею 19 Закону про відпустки.

12/04/2018

Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою узгодив нормативно-правові акти з питань зайнятості населення з вимогами Закону «Про освіту» та іншими чинними нормативно-правовими актами, — повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

12/04/2018

За результатами позапланової перевірки управління Держпраці в Миколаївській області на підприємстві встановлено порушення вимог законодавства про працю, зокрема недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

12/04/2018

До трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком із посиланням на дату, номер і найменування документів, зокрема, записи про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, хто проходить службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення із служби (п. 2.19 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників).

12/04/2018

Строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам регулюються статтею 115 КЗпП і статтею 24 Закону про оплату праці.

0