21/09/2018

Розмір пенсії залежить від тривалості підтвердженого особою страхового (трудового) стажу на момент звернення за призначенням (перерахунком) пенсії та величини одержуваного заробітку (доходу), на які нараховувався єдиний внесок (раніше збір на пенсійне страхування).

21/09/2018

У Верховній раді зареєстровано законопроект 9105, яким передбачено спрощення процедуру з’ясування наявності права керувати транспортним засобом. Для цього планується використати позитивний досвід Грузії та Швеції і скасувати вимогу для громадян України мати посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб і страховий поліс.

21/09/2018

ГУ Держпраці в Полтавській області інформує щодо утримання профспілкових внесків із заробітної плати. Згідно зі статтею 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» роботодавець за письмовими заявами працівників, які є членами профспілки, зобов’язаний щомісяця і безоплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати на рахунок профспілки відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не має права затримувати перерахування таких коштів.

21/09/2018

З 1 липня 2014 р. допомога при народженні дитини призначається в розмірі 41 280 грн незалежно від того, яка дитина за черговістю (перша, друга, третя чи кожна наступна).

20/09/2018

Обов'язок підприємства зі створення робочих місць для людей з інвалідністю не супроводжується його обов'язком займатися пошуком людей з інвалідністю для працевлаштування, оскільки у діях відповідача немає складу правопорушення, на нього не може бути покладена відповідальність за ненаправлення уповноваженими органами необхідної кількості людей з інвалідністю для працевлаштування, відсутність у населеному пункті за місцем розташування відповідача людей з інвалідністю, які бажають працевлаштуватися.

20/09/2018

Головний держінспектор Управління Держпраці у Полтавській області повідомляє, що за статтею 179 КЗпП і статтею 18 Закону України «Про відпустки» після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами на бажання жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Жінка може на свій розсуд у будь-який час припинити частково оплачувану відпустку, а потім знову піти в таку відпустку.

19/09/2018

Звiльнення вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв (до шести рокiв — частина шоста ст. 179 КЗпП), одиноких матерiв за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, коли допускається звiльнення з обов'язковим працевлаштуванням (ст. 184 КЗпП).

18/09/2018

Електронне пенсійне посвідчення – це пластикова картка, яка поєднує в собі і банківську картку, на яку надходять пенсійні виплати, і посвідчення особи з відповідними персональними даними.

18/09/2018

Уряд націлений заморозити на 2019 р. розміри зарплат в держорганах на рівні 2018 р.

18/09/2018

Працівника не лише можна, а й необхідно звільнити за власним бажанням під час лікарняного, якщо він не відкликав свою заяву про звільнення чи не домовився з роботодавцем про перенесення дати звільнення на пізніший строк.

17/09/2018

У законопроекті про Державний бюджет України на 2019 рік (№ 9000) пропонуються нові розміри соціальних стандартів на 2019 р.

17/09/2018

Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року визначено «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

17/09/2018

Як повідомляє Державна служба зайнятості, 12 вересня відбулося чергове засідання правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

17/09/2018

Компенсація за невикористану відпустку, за наявності відповідних підстав, є обов'язковою виплатою, однак до державних мінімальних гарантій оплати праці не належить. До такого висновку доходить Івано-Франківський  окружний адміністративний суд у рішенні від 16 липня 2018 р. у справі № 809/822/18.

14/09/2018

Управління Держпраці у Хмельницькій області повідомляє, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення — догана або звільнення.

14/09/2018

Під час укладення трудового договору працівник має бути поінформований роботодавцем під підпис про умови праці на підприємстві, наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. Цього вимагає пункт 1 частини першої статті 29 КЗпП, стаття 5 Закону України «Про охорону праці».

14/09/2018

У 2014 р. була призупинена норма щодо щорічного підвищення пенсій до поліпшення економічної ситуації в країні.

13/09/2018

Держпраці у Хмельницькій області нагадує, що законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

12/09/2018

Починаючи з 1 січня 2016 р., фізичні особи-підприємці, в т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, є платниками ЄСВ на загальних підставах.

0