Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

Стаття 1. Визначити на 2018 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 917 879 366,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 842.853.634,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 75.025.732,1 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 991.699.998,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України у сумі 908.466.531,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 83.233.467,1 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 7.332.772,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 6.000.333,4 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.332.438,9 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 14.161.520,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 923.381,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.238.138,8 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 80.649.380 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 60.535.945,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 20.113.434,9 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, органами та установами системи правосуддя згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6 і № 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2018 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Установити, що з метою відображення фактичного надходження у 2018 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами дозволяється за рішенням Кабінету Міністрів України здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету з уточненням обсягів відповідних кредитів (позик) на 2018 рік у межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), затвердженого у додатку № 9 до цього Закону.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2018 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.999.347.176,8 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 747.551.011,7 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2018 році державні гарантії в обсязі до 24.000.000 тис. гривень можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України:

а) для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів, в тому числі у сфері космічної діяльності;

б) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для:

фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, в частині забезпечення Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України захищеними засобами зв’язку та спеціальною броньованою технікою;

створення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, в тому числі для виробництва боєприпасів;

фінансування будівництва житла для військовослужбовців за проектами Державної іпотечної установи;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року — 1700 гривень, з 1 липня — 1777 гривень, з 1 грудня — 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня — 1626 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1860 гривень, з 1 липня — 1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1762 гривні, з 1 липня — 1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень.

Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня — 3723 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 22,41 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2018 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону) з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 17 1, 17 2 та 43 1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб’єкти, що провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету; 50 відсотків надходжень екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

2) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих в рамках програми допомоги Європейського Союзу з підтримки комплексного реформування державного управління, що зараховуються до загального фонду Державного бюджету України;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух»;

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

6) 50 відсотків надходжень екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк;

7) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

8) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей;

9) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей;

10) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

11) конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов’язань за цими облігаціями), порядок розподілу яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статей 7 і 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату;

5) залишок коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, спрямовані на реалізацію заходів сектору національної безпеки та оборони;

6) залишок коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження до 10 відсотків суми перевиконання загального обсягу митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 — 1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

4) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

5) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2018 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку галузі енергетики; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном, підтримки регіональної політики і державного управління (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

6) заходи, пов’язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух» (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника цього реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

13) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу «Вектор» та експлуатацію його об’єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

14) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

15) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

16) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

17) підтримку впровадження ринку електричної енергії (за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статті 11 цього Закону);

18) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

19) покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка (у сумі 800.000 тис. гривень), покращення стану автомобільної дороги Харків — Охтирка (у сумі 800.000 тис. гривень), покращення стану автомобільної дороги Житомир — Чернівці (у сумі 400.000 тис. гривень) (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

20) реалізацію програм і проектів державного фонду регіонального розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

21) створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту для Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

22) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

23) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

24) реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

25) заходи з інженерно-технічного облаштування кордону (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

26) забезпечення функціонування контролюючих органів у значенні, наведеному у Податковому кодексі України (у тому числі оплату праці посадових осіб і працівників) (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 12 цього Закону);

27) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статті 11 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що в 2018 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 50.549.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2018 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 грудня 2018 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2017 році.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років з відстроченням платежів за цією заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам Державної казначейської служби України.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами.

Стаття 21. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється в обсязі, що відповідає обсягу надходжень до спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статті 11 цього Закону, що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дозволити Кабінету Міністрів України залучати до розрахунків з перерахування цієї субвенції надходження від підприємств, визначених частиною першою цієї статті, грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств, податкового боргу з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), грошових зобов’язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, податкового боргу та грошових зобов’язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

Стаття 22. Установити, що у 2018 році бюджетні призначення та залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого є надходження 2017 року в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, розподіляються Кабінетом Міністрів України для забезпечення заходів, пов’язаних з реалізацією таких програм відповідно до пункту 3 статті 14 цього Закону.

Стаття 23. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою «Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління» (код 0421060), розподіляється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням органів державної влади, або нові бюджетні програми, відкриті в установленому порядку.

Стаття 24. Установити, що видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку № 10 до цього Закону, починаючи з 1 січня 2018 року здійснюються з обласних бюджетів та бюджету міста Києва.

У разі прийняття міською радою міста обласного значення — обласного центру рішення про здійснення видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку № 10 до цього Закону, які розташовані на території зазначеного міста, такі видатки здійснюються з бюджету зазначеного міста.

Кабінету Міністрів України:

забезпечити в установленому порядку передачу з державної у комунальну власність вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку № 10 до цього Закону;

вжити заходів щодо недопущення закриття чи перепрофілювання впродовж 2018 — 2021 років вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку № 10 до цього Закону.

Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству культури України разом з вищими навчальними закладами I — II та III — IV рівнів акредитації державної власності до 1 червня 2018 року прийняти рішення щодо доцільності входження вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, до складу вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації державної власності (як структурних підрозділів). Рішення про входження вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, до складу вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації державної власності приймається трудовими колективами таких закладів та їх засновниками і затверджується Кабінетом Міністрів України у місячний термін.

Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству культури України разом з вищими навчальними закладами III — IV рівнів акредитації державної власності, до складу яких входять вищі навчальні заклади I — II рівнів акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, забезпечити, як виняток з положень підпункту «в» пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України, здійснення за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисах вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації державної власності, видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб з 1 січня 2018 року, а у вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації державної власності, що увійшли до складу вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації державної власності, з 1 вересня 2018 року.

Обласним радам, Київській міській раді, обласним та Київській міській державним адміністраціям при формуванні, затвердженні та виконанні відповідних бюджетів забезпечити пріоритетне спрямування коштів на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку № 10 до цього Закону.

Стаття 25. Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України та Вищий адміністративний суд України провадитимуть процедури ліквідації у 2018 році відповідно до вимог абзацу другого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України Верховному Суду.

Залишки коштів на 1 січня 2018 року на рахунках цих судів за спеціальним фондом державного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) перераховуються Державною казначейською службою України на відповідний рахунок Верховного Суду для подальшого розподілу між Верховним Судом України, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищим господарським судом України, Вищим адміністративним судом України та Верховним Судом.

Стаття 26. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Стаття 27. Установити, що 50 відсотків коштів кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, залучені державою для реалізації проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові», надаються як субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на реалізацію зазначеного проекту.

Субвенція надається на умовах відшкодування Харківською міською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредитів у повному обсязі, залучених державою від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові», сплати одноразової комісії за відкриття позики у розмірі, визначеному Кредитною угодою між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, і комісії за проведення оцінки у розмірі, визначеному Фінансовою угодою між Україною і Європейським інвестиційним банком, укладеними з метою реалізації зазначеного проекту, а також за умови внесення Харківською міською радою до державного бюджету плати за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Витрати з обслуговування кредитів включають будь-які платежі (крім погашення основної суми кредитів), передбачені Кредитною угодою між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку і Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком, укладеними з метою реалізації зазначеного проекту.

Інші 50 відсотків коштів кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, залучених державою для реалізації проекту «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові», надаються Міністерством фінансів України комунальному підприємству «Харківський метрополітен» як субкредит відповідно до зазначених положень угод з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком та законодавства України.

Стаття 28. Установити, що підтримка впровадження ринку електричної енергії в частині погашення заборгованості за спожиту електричну енергію державних вугледобувних підприємств та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі, здійснюється в обсязі, що відповідає обсягу надходжень до спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статті 11 цього Закону, що сплачуються підприємствами електроенергетичної та вугільної галузей, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дозволити Кабінету Міністрів України залучати до розрахунків з погашення цієї заборгованості за спожиту електричну енергію надходження від підприємств, визначених частиною першою цієї статті, розстрочених та відстрочених грошових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань, грошових зобов’язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

Стаття 29. Установити, що у 2018 році, як виняток з положень абзацу першого частини четвертої статті 67 Бюджетного кодексу України, встановлюються відносини між державним бюджетом та бюджетами тих об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набувають повноважень за результатами перших місцевих виборів, що відбулися у 2017 році, згідно з додатком № 11 до цього Закону.

Стаття 30. Установити, що з 1 липня 2018 року видатки на надання первинної медичної допомоги здійснюються з державного бюджету за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати перерозподіл видатків, передбачених за бюджетною програмою «Надання первинної медичної допомоги населенню» (код 2308020), для спрямування з 1 липня 2018 року медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у частині видатків на надання первинної медичної допомоги бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, комунальні заклади охорони здоров’я яких не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги.

Стаття 31. Установити, що у разі здійснення у 2018 році видатків бюджету міста Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві (але не більше 1.000.000 тис. гривень), будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі міста Києва (але не більше 2.600.000 тис. гривень) та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (але не більше 300.000 тис. гривень) Міністерство фінансів України списує в обсязі проведених таких видатків частину зобов’язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідних видатків, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами «Здійснення природоохоронних заходів» (код 2401270) та «Державна підтримка галузі тваринництва» (код 2801540) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за вищезазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об’єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету щоквартально інформують Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 33. Установити, як виняток з положень пункту 1 частини третьої та частини п’ятої статті 24 2 Бюджетного кодексу України, що кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка у сумі 1.200.000 тис. гривень, на покращення стану автомобільної дороги Харків-Охтирка у сумі 1.200.000 тис. гривень, на покращення стану автомобільної дороги Житомир-Чернівці у сумі 600.000 тис. гривень.

Стаття 34. Установити, як виняток з положень частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України, що нерозподілений залишок коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, зберігається на рахунках спеціального фонду державного бюджету та спрямовується на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (зокрема, 350 млн гривень — на закупівлю автомобілів, оснащених пересувними рентген-апаратами), на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів, на забезпечення житлом громадян, зокрема учасників антитерористичної операції, які потребують поліпшення житлових умов, на забезпечення населення у сільській місцевості якісною питною водою в достатній кількості в обсягах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

2. Додатки №№ 1 — 11 до цього Закону є його невід’ємною частиною.

3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2018 році застосовуються з урахуванням положень статті 16 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2018 році положення частини другої статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням вимог статті 16 цього Закону.

5. Зупинити на 2018 рік дію:

абзацу другого частини першої статті 24 1 та пункту 7 частини першої статті 90 (в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі) Бюджетного кодексу України;

частини другої статті 18 Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; із змінами, внесеними Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII) щодо розміру посадових окладів судових експертів;

статті 1 Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств — виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 84) до завершення антитерористичної операції;

абзацу п’ятого частини шостої статті 31 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43);

абзацу першого частини другої статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385) у частині обмеження кількості заступників керівника центрального органу виконавчої влади.

6. Установити, що норми і положення частини дванадцятої статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324); статей 11 і 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190); частини п’ятої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 і 48 1 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573); частини п’ятої статті 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34 — 35, ст. 458); статей 95 і 96 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40 — 41, ст. 379); Закону України «Про пробацію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 93); абзаців другого — п’ятого пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

7. Установити, що положення абзацу восьмого пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2018 року.

8. Установити, що пункт 7 4 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України застосовується в порядку, встановленому статтями 10 і 11 цього Закону.

9. Внести до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 4, ст. 37) такі зміни:

1) у статті 2 цифри «2017» замінити цифрами «2018»;

2) у частині першій статті 3:

цифри «2017» замінити цифрами «2018»;

доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:

«5) у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

6) для перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю)»;

3) статтю 6 викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України»;

4) у статті 7:

у пункті 1 цифри «2017» замінити цифрами «2018»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2018 року розробити і затвердити концепцію та план заходів з реформування системи державного нагляду (контролю) з метою впровадження ризик-орієнтованого підходу до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у всіх сферах господарської діяльності».

10. Установити, що норми і положення пункту 64 підрозділу 2 та пункту 19 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком операцій з ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, діють до 1 січня 2019 року.

11. Установити, що у 2018 році за рішенням та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення — оцінка земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться одночасно на всій території країни.

Проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Технічна документація із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.

У разі якщо технічна документація із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення не затверджена центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин, протягом трьох місяців, вона вважається затвердженою.

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у місячний строк з дня її надходження розглядається відповідною сільською, селищною, міською радою, яка приймає рішення про її затвердження або відмову у затвердженні.

Підставою відмови у затвердженні технічної документації може бути лише її невідповідність вимогам законодавства.

У разі якщо у місячний строк з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідна сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про затвердження або відмову у затвердженні технічної документації, технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок вважається затвердженою.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок застосовується у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України з урахуванням вимог цієї статті щодо затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки без прийняття рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

12. Кабінету Міністрів України вжити заходів для усунення у 2018 році диспропорції між розмірами грошового забезпечення осіб рядового складу служби цивільного захисту та осіб молодшого складу поліції.

13. Кабінету Міністрів України при розподілі коштів у межах видатків загального фонду державного бюджету на 2018 рік за відповідними бюджетними програмами передбачити спрямування коштів на:

підтримку та розвиток петриківського розпису в сумі 5.000 тис. гривень і на розвиток української пісні в сумі 15.000 тис. гривень за бюджетною програмою «Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин» (код 1801170);

виробництво літописного матеріалу (кінолітописної історії) з метою зафільмування і збереження для майбутніх поколінь основних визначних етапів історії України в сумі 12.000 тис. гривень за бюджетною програмою «Державна підтримка кінематографії» (код 1806030);

розробку препаратів на основі олігонуклеотидів для нових методів діагностики та лікування раку в сумі 30.600 тис. гривень за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек» (код 6541030).

14. Установити, що у 2018 році кошти в сумі 200.000 тис. гривень від продажу ліцензійних прав для висвітлення чемпіонату світу з футболу 2018 року зараховуються на рахунки Національної суспільної телерадіокомпанії України для забезпечення власної діяльності.

15. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державному космічному агентству України, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами України.

Міністерство оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державне космічне агентство України беруть бюджетні зобов’язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на цю мету державних гарантій.

16. Установити, що у 2018 році:

проектування робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів загальновійськового, житлового, комунального та спеціального призначення, зовнішніх інженерних мереж та об’єктів благоустрою, які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також об’єктів оборонного та спеціального призначення, які виконуються безпосередньо на земельних ділянках, що перебувають у користуванні або належать на праві власності діючим державним підприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робіт оборонного призначення, здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень;

роботи з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів, визначених абзацом другим цього пункту, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Виконання таких робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

Кабінету Міністрів України забезпечити внесення змін до своїх нормативно-правових актів та нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо спрощення порядку проектування та виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів, визначених абзацом другим цього пункту, на період проведення антитерористичної операції.

17. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий строк Перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом.

18. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2018 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавства, що регулює орендні відносини та діяльність господарських товариств, передбачивши норму, відповідно до якої передача в оренду цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що закріплене за акціонерними товариствами, холдинговими компаніями та іншими суб’єктами господарювання, у статутному капіталі яких державі належить 100 відсотків акцій (частки), та їхніми дочірніми підприємствами на праві господарського відання та яке не використовується для виконання державою своїх функцій і не забезпечує обороноздатність держави, її економічну незалежність, здійснюється виключно на конкурсних засадах із спрямуванням орендної плати до Державного бюджету України в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для державного майна.

19. Кабінету Міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками першого кварталу 2018 року розглянути питання щодо можливості підвищення розміру мінімальної заробітної плати з визначенням його на рівні 4200 гривень на місяць з другого кварталу 2018 року.

20. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2018 року за результатами виконання місцевих бюджетів у 2018 році внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік у частині збільшення стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам.

21. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2018 року спільно з Радою національної безпеки і оборони України додатково опрацювати показники видатків державного бюджету на 2018 рік на забезпечення національної безпеки і оборони та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік.

22. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2018 року на підставі затверджених в установленому порядку звіту про фінансово-господарську діяльність та фінансового плану Національної суспільної телерадіокомпанії України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік у частині збільшення видатків на фінансове забезпечення Національної суспільної телерадіокомпанії України.

23. Кабінету Міністрів України за підсумками трьох кварталів 2018 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік у частині списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009 — 2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі України.

24. Кабінету Міністрів України у другому півріччі 2018 року розробити і затвердити механізм запровадження з 1 січня 2019 року надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі на рівні кінцевого споживача.

25. Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого унормування питання зарахування з 1 січня 2019 року 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 грудня 2017 року
№ 2246-VIII

 

 

 

Додаток № 1
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

 

Доходи Державного бюджету України на 2018 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

917879366,4

842853634,3

75025732,1

40000000

Офіційні трансферти

5406499,9

5406499,9

 

41010100

Реверсна дотація

5406499,9

5406499,9

 

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

912472866,5

837447134,4

75025732,1

10000000

Податкові надходження

759897906,7

724713707,8

35184198,9

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

173451027,4

171951027,4

1500000,0

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

91123656,5

91123656,5

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

82327370,9

80827370,9

1500000,0

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

46528950,2

46279550,2

249400,0

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

365100,0

365100,0

 

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

1162500,0

913100,0

249400,0

13030000

Рентна плата за користування надрами

40973528,6

40973528,6

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

4022100,0

4022100,0

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

4876319,9

4876319,9

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

29051509,4

29051509,4

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

3023599,3

3023599,3

 

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

2540225,5

2540225,5

 

13080000

Рентна плата за транспортування

1487596,1

1487596,1

 

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

272044,6

272044,6

 

13080300

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

1215551,5

1215551,5

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

508377400,0

478757400,0

29620000,0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

78117200,0

72359700,0

5757500,0

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

45960200,0

22097700,0

23862500,0

14060000

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

84300000,0

84300000,0

 

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

300000000,0

300000000,0

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

28698000,0

25390000,0

3308000,0

15010000

Ввізне мито

28047000,0

24739000,0

3308000,0

15020000

Вивізне мито

651000,0

651000,0

 

19000000

Інші податки та збори

2842529,1

2335730,2

506798,9

19010000

Екологічний податок

2842360,1

2335561,2

506798,9

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

169,0

169,0

 

20000000

Неподаткові надходження

144989800,7

111408589,1

33581211,6

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

90671421,7

89371096,3

1300325,4

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

36342859,7

35442859,7

900000,0

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України»

50549000,0

50549000,0

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

348538,6

348538,6

 

21080000

Інші надходження

3431023,4

3030698,0

400325,4

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

15301456,2

10324319,7

4977136,5

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

8217587,5

7868639,4

348948,1

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

17767,0

17767,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності

5860,0

5860,0

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

19000,0

19000,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

6473000,0

6473000,0

 

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

558,0

558,0

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

815,0

815,0

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

3500,0

3500,0

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

600000,0

600000,0

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

350,0

350,0

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

132,6

132,6

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

175,8

175,8

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

308314,1

 

308314,1

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

164822,0

164822,0

 

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

270893,0

230259,0

40634,0

22013000

Плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

352400,0

352400,0

 

22030000

Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави

3332434,4

 

3332434,4

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

871753,8

871753,8

 

22070000

Виконавчий збір

568850,0

284425,0

284425,0

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

1000000,0

1000000,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

994000,0

 

994000,0

22150000

Портовий (адміністративний) збір

203501,5

203501,5

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

17329,0

 

17329,0

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

17329,0

 

17329,0

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

96000,0

96000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

12784320,2

11713173,1

1071147,1

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення)

60521,0

60521,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

36583,0

36583,0

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

30588,0

15294,0

15294,0

24060000

Інші надходження

3474103,7

2418250,6

1055853,1

24060300

Інші надходження

2352689,6

2352689,6

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

1021,0

1021,0

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

322700,0

64540,0

258160,0

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

12293,1

 

12293,1

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

785400,0

 

785400,0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

2030829,4

2030829,4

 

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

964755,8

964755,8

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

1065233,6

1065233,6

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

450,0

450,0

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

390,0

390,0

 

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

392071,4

392071,4

 

24140000

Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

6759623,7

6759623,7

 

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

344464,9

344464,9

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

3247986,5

3247986,5

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

1051926,1

1051926,1

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку

2115246,2

2115246,2

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

26232602,6

 

26232602,6

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25536420,5

 

25536420,5

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

696182,1

 

696182,1

30000000

Доходи від операцій з капіталом

345251,7

35913,7

309338,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

21490,0

21490,0

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

16490,0

16490,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

5000,0

5000,0

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

307838,0

 

307838,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

297838,0

 

297838,0

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

10000,0

 

10000,0

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

15923,7

14423,7

1500,0

33010000

Кошти від продажу землі

12923,7

12923,7

 

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

3000,0

1500,0

1500,0

40000000

Офіційні трансферти

2372523,8

1288923,8

1083600,0

42000000

Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

2372523,8

1288923,8

1083600,0

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

566523,8

566523,8

 

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1806000,0

722400,0

1083600,0

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

1083600,0

 

1083600,0

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

722400,0

722400,0

 

50000000

Цільові фонди

4867383,6

 

4867383,6

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

167383,6

 

167383,6

50080000

Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави

4700000,0

 

4700000,0

50080100

Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення

4700000,0

 

4700000,0

 

 

Додаток № 2
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

 

Фінансування Державного бюджету України на 2018 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальне фінансування

80649380,0

60535945,1

20113434,9

400000

Фінансування за борговими операціями

56235945,1

39235945,1

17000000,0

401000

Запозичення

231961425,3

214961425,3

17000000,0

401100

Внутрішні запозичення

123758425,3

123758425,3

 

401200

Зовнішні запозичення

108203000,0

91203000,0

17000000,0

402000

Погашення

-175725480,2

-175725480,2

 

402100

Внутрішні зобов’язання

-114024157,3

-114024157,3

 

402200

Зовнішні зобов’язання

-61701322,9

-61701322,9

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

21300000,0

21300000,0

 

501000

Надходження від приватизації державного майна (крім об’єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 — 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

21300000,0

21300000,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

3113434,9

 

3113434,9

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-792145,1

 

-792145,1

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

601220

Придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

3905580,0

 

3905580,0

602100

На початок періоду

3905580,0

 

3905580,0

 

 

Додаток № 3
до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»

 

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

ВСЬОГО:

908466531,3

821287345,9

140851959,7

7545513,5

85679185,4

83233467,1

32251337,6

3796785,3

1372534,7

50982129,5

991699998,4

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

1724286,2

1647478,9

981272,0

43025,4

76807,3

5362,0

4942,9

1950,0

 

419,1

1729648,2

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

1724286,2

1647478,9

981272,0

43025,4

76807,3

5362,0

4942,9

1950,0

 

419,1

1729648,2

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

897066,5

874513,7

453183,0

 

22552,8

 

 

 

 

 

897066,5

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

765668,8

731414,3

528089,0

43025,4

34254,5

5362,0

4942,9

1950,0

 

419,1

771030,8

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України»

61550,9

41550,9

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

61550,9

0300000

 

Державне управління справами

2430824,4

1851295,4

864057,7

92211,0

579529,0

270014,5

244613,8

79613,1

48188,8

25400,7

2700838,9

0301000

 

Апарат Державного управління справами

2399532,3

1820458,3

840854,9

91367,5

579074,0

270014,5

244613,8

79613,1

48188,8

25400,7

2669546,8

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

1061352,7

920661,7

321452,1

36005,2

140691,0

2500,0

2500,0

840,0

50,0

 

1063852,7

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам’ятних знаків

47560,9

47560,9

 

 

 

 

 

 

 

 

47560,9

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення

7817,6

7817,6

1124,6

3004,5

 

62059,4

61459,4

17542,6

23933,6

600,0

69877,0

0301080

0150

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

62708,0

 

 

 

62708,0

1203,1

 

 

 

1203,1

63911,1

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

158390,8

158390,8

101333,5

5367,2

 

93671,6

92207,7

51454,5

17468,8

1463,9

252062,4

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

40439,2

39764,2

26797,8

5952,3

675,0

29613,1

28259,4

5759,4

2443,4

1353,7

70052,3

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

741438,8

566438,8

390146,9

41038,3

175000,0

80967,3

60187,3

4016,6

4293,0

20780,0

822406,1

0301360

0850

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю «Київські солісти», Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», Національного комплексу «Експоцентр України», інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України»

78124,3

78124,3

 

 

 

 

 

 

 

 

78124,3

0301460

0829

Виплата Державних премій України

1700,0

1700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1700,0

0301860

0829

Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

31292,1

30837,1

23202,8

843,5

455,0

 

 

 

 

 

31292,1

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

31292,1

30837,1

23202,8

843,5

455,0

 

 

 

 

 

31292,1

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

1746170,0

1430071,7

796182,7

41126,4

316098,3

16084,1

15849,0

6269,1

3022,6

235,1

1762254,1

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

982029,7

809768,7

330819,3

24531,2

172261,0

15724,1

15679,0

6269,1

3022,6

45,1

997753,8

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

792651,5

717801,5

291410,0

22823,8

74850,0

15724,1

15679,0

6269,1

3022,6

45,1

808375,6

0411070

0830

Фінансова підтримка газети «Урядовий кур’єр»

4361,1

4361,1

 

 

 

 

 

 

 

 

4361,1

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

50754,6

48854,6

23313,3

1130,8

1900,0

 

 

 

 

 

50754,6

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

18662,5

18362,5

12275,0

399,6

300,0

 

 

 

 

 

18662,5

0411160

0150

Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій

50000,0

4883,0

3821,0

147,0

45117,0

 

 

 

 

 

50000,0

0411170

0490

Створення та функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

0411190

0990

Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні

15000,0

15000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,0

0411200

0150

Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

600,0

506,0

 

30,0

94,0

 

 

 

 

 

600,0

0416000

 

Державне агентство з питань електронного урядування України

151542,0

21346,0

16179,4

258,1

130196,0

 

 

 

 

 

151542,0

0416010

0470

Керівництво та управління у сфері електронного урядування

21862,0

21346,0

16179,4

258,1

516,0

 

 

 

 

 

21862,0

0416030

0470

Електронне урядування та Національна програма інформатизації

129680,0

 

 

 

129680,0

 

 

 

 

 

129680,0

0417000

 

Державна аудиторська служба України

612598,3

598957,0

449184,0

16337,1

13641,3

360,0

170,0

 

 

190,0

612958,3

0417010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

612598,3

598957,0

449184,0

16337,1

13641,3

360,0

170,0

 

 

190,0

612958,3

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1630698,4

1480698,4

1213687,2

 

150000,0

 

 

 

 

 

1630698,4

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1630698,4

1480698,4

1213687,2

 

150000,0

 

 

 

 

 

1630698,4

0421060

0111

Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління

1630698,4

1480698,4

1213687,2

 

150000,0

 

 

 

 

 

1630698,4

0500000

 

Державна судова адміністрація України

10687337,3

10487337,3

8413525,0

302571,3

200000,0

2800000,0

1388493,3

412046,9

 

1411506,7

13487337,3

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

10687337,3

10487337,3

8413525,0

302571,3

200000,0

2800000,0

1388493,3

412046,9

 

1411506,7

13487337,3

0501020

0330

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами

10682337,2

10482337,2

8413525,0

302571,3

200000,0

2800000,0

1388493,3

412046,9

 

1411506,7

13482337,2

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів

5000,1

5000,1

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,1

0550000

 

Верховний Суд

1200666,5

1200666,5

949958,3

11042,0

 

532434,4

126675,1

11780,0

9844,9

405759,3

1733100,9

0551000

 

Апарат Верховного Суду

1200666,5

1200666,5

949958,3

11042,0

 

532434,4

126675,1

11780,0

9844,9

405759,3

1733100,9

0551010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом

1200666,5

1200666,5

949958,3

11042,0

 

532434,4

126675,1

11780,0

9844,9

405759,3

1733100,9

0800000

 

Конституційний Суд України

182306,9

172529,7

135370,4

4203,5

9777,2

 

 

 

 

 

182306,9

0801000

 

Конституційний Суд України

182306,9

172529,7

135370,4

4203,5

9777,2

 

 

 

 

 

182306,9

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

182306,9

172529,7

135370,4

4203,5

9777,2

 

 

 

 

 

182306,9

0900000

 

Генеральна прокуратура України

7162177,1

6951190,9

5198420,2

157825,8

210986,2

6686,3

6686,3

1194,0

1792,8

 

7168863,4

0901000

 

Генеральна прокуратура України

7162177,1

6951190,9

5198420,2

157825,8

210986,2

6686,3

6686,3

1194,0

1792,8

 

7168863,4

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

7046044,3

6835218,3

5110505,9

156751,3

210826,0

6686,3

6686,3

1194,0

1792,8

 

7052730,6

0901030

0360

Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

116132,8

115972,6

87914,3

1074,5

160,2

 

 

 

 

 

116132,8

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

60105108,4

54201446,5

39062980,5

1451760,4

5903661,9

5883200,7

3869907,2

1009935,1

101784,0

2013293,5

65988309,1

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

5199783,7

4358271,7

2897061,1

265294,4

841512,0

1938416,3

1177604,0

224352,6

27719,9

760812,3

7138200,0

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

346368,4

346368,4

276059,7

 

 

1963,0

1963,0

 

 

 

348331,4

1001050

0310

Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України

3437566,5

2906054,5

1895532,1

176025,5

531512,0

952946,3

908992,3

58470,8

15909,7

43954,0

4390512,8

1001080

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання

1189491,3

1089491,3

721699,7

89180,5

100000,0

283507,0

266648,7

165881,8

11810,2

16858,3

1472998,3

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

4696,1

4696,1

3769,6

88,4

 

 

 

 

 

 

4696,1

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

21661,4

11661,4

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

21661,4

1001220

0310

Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту

200000,0

 

 

 

200000,0

700000,0

 

 

 

700000,0

900000,0

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

9010554,1

7475573,0

5378805,3

212118,6

1534981,1

333245,9

27024,8

9657,7

1620,3

306221,1

9343800,0

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

171551,3

171551,3

143301,9

 

 

 

 

 

 

 

171551,3

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

7977615,8

6867034,2

4912810,0

196019,4

1110581,6

21066,7

19826,7

5466,4

1034,2

1240,0

7998682,5

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

342399,1

340899,1

250833,9

16099,2

1500,0

7332,4

7198,1

4191,3

586,1

134,3

349731,5

1002070

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

118987,9

94750,4

71859,5

 

24237,5

 

 

 

 

 

118987,9

1002120

0310

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

200000,0

1338,0

 

 

198662,0

300000,0

 

 

 

300000,0

500000,0

1002600

0310

Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону

 

 

 

 

 

4846,8

 

 

 

4846,8

4846,8

1003000

 

Національна гвардія України

9912997,0

8446483,2

5487521,8

196816,6

1466513,8

989003,0

454066,6

263271,3

1497,4

534936,4

10902000,0

1003010

0310

Керівництво та управління Національною гвардією України

235471,0

235471,0

195093,3

 

 

 

 

 

 

 

235471,0

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

8939781,5

7694614,9

4926220,3

182523,0

1245166,6

725372,7

441623,4

258785,7

553,3

283749,3

9665154,2

1003070

0942

Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами

463370,8

455329,8

323657,1

12363,6

8041,0

5140,2

5005,2

3140,0

284,0

135,0

468511,0

1003080

0731

Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах

74373,7

61067,5

42551,1

1930,0

13306,2

8490,1

7438,0

1345,6

660,1

1052,1

82863,8

1003090

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1003100

0210

Видатки для Національної гвардії України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

250000,0

 

 

 

250000,0

250000,0

1004000

 

Державна міграційна служба України

1436925,0

1305925,0

866273,3

50207,1

131000,0

1437004,1

1128690,0

 

 

308314,1

2873929,1

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

93736,4

73736,4

55749,6

2192,1

20000,0

170000,0

 

 

 

170000,0

263736,4

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1341639,2

1230639,2

810523,7

48015,0

111000,0

1267004,1

1128690,0

 

 

138314,1

2608643,3

1004070

0113

Внески до Міжнародної організації з міграції

1549,4

1549,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1549,4

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10264672,9

9059583,6

7251549,9

147323,7

1205089,3

969327,1

928263,7

496770,5

55336,5

41063,4

11234000,0

1006010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

134246,6

134246,6

103522,4

3922,2

 

 

 

 

 

 

134246,6

1006060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

323921,3

313857,8

238429,9

9241,9

10063,5

37937,3

34102,2

9751,4

4400,7

3835,1

361858,6

1006070

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

24029,4

 

 

 

24029,4

1654,0

 

 

 

1654,0

25683,4

1006080

0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

35074,7

 

 

 

35074,7

3980,0

 

 

 

3980,0

39054,7

1006090

0320

Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

600835,7

 

 

 

600835,7

 

 

 

 

 

600835,7

1006110

1060

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

90000,0

 

 

 

90000,0

 

 

 

 

 

90000,0

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

8541789,6

8096703,6

6526981,9

119372,2

445086,0

875132,2

848439,2

464591,6

42852,5

26693,0

9416921,8

 

 

у тому числі на придбання, модернізацію та ремонт вертолітної техніки

400000,0

 

 

 

400000,0

 

 

 

 

 

400000,0

1006360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

514775,6

514775,6

382615,7

14787,4

 

50623,6

45722,3

22427,5

8083,3

4901,3

565399,2

1007000

 

Національна поліція України

24280175,7

23555610,0

17181769,1

580000,0

724565,7

216204,3

154258,1

15883,0

15609,9

61946,2

24496380,0

1007010

0310

Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

591684,1

591684,1

491874,1

 

 

 

 

 

 

 

591684,1

1007020

0310

Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України

23688491,6

22963925,9

16689895,0

580000,0

724565,7

90024,3

89338,1

15883,0

15609,9

686,2

23778515,9

1007040

0210

Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

126180,0

64920,0

 

 

61260,0

126180,0

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2637335,3

420997,7

93744,4

3382,0

2216337,6

2319322,9

289222,9

 

 

2030100,0

4956658,2

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

2637335,3

420997,7

93744,4

3382,0

2216337,6

2319322,9

289222,9

 

 

2030100,0

4956658,2

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

122737,7

122737,7

93744,4

3382,0

 

2398,3

2398,3

 

 

 

125136,0

1101030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

8396,1

 

 

 

8396,1

 

 

 

 

 

8396,1

1101070

0431

Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств

752928,0

 

 

 

752928,0

 

 

 

 

 

752928,0

1101100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

290000,0

290000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

290000,0

1101140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

25013,5

 

 

 

25013,5

 

 

 

 

 

25013,5

1101160

0431

Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

1101440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

5860,0

5860,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5860,0

1101470

0490

Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

258075,4

258075,4

 

 

 

258075,4

1101530

0431

Державна підтримка будівництва шахти № 10 «Нововолинська»

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

1101540

0433

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України

 

 

 

 

 

630100,0

 

 

 

630100,0

630100,0

1101550

0490

Державна підтримка публічного акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України»

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

1101560

0433

Інформаційне та організаційне забезпечення проведення 9-го Міжнародного Форуму з енергетики для сталого розвитку

2400,0

2400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2400,0

1101570

0431

Підтримка впровадження ринку електричної енергії

 

 

 

 

 

1400000,0

 

 

 

1400000,0

1400000,0

1101590

0431

Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості

1300000,0

 

 

 

1300000,0

 

 

 

 

 

1300000,0

1101630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

 

 

 

 

 

28749,2

28749,2

 

 

 

28749,2

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

5662721,6

2207958,9

1453624,9

52275,4

3454762,7

798959,2

124612,2

17519,2

21539,6

674347,0

6461680,8

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

4024218,5

638734,3

297589,6

10766,9

3385484,2

387150,0

150,0

 

 

387000,0

4411368,5

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

441784,6

425972,0

296687,1

8953,6

15812,6

150,0

150,0

 

 

 

441934,6

1201020

0411

Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)», до Єдиного бюджету органів СНД

55452,4

55452,4

 

 

 

 

 

 

 

 

55452,4

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

100606,2

100606,2

 

 

 

 

 

 

 

 

100606,2

1201120

0830

Фінансова підтримка видань з економічних питань

748,4

748,4

 

 

 

 

 

 

 

 

748,4

1201220

0490

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку

38121,6

 

 

 

38121,6

 

 

 

 

 

38121,6

1201230

0470

Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

27886,0

27886,0

 

 

 

 

 

 

 

 

27886,0

1201440

0411

Виконання програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом»

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

1201480

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

23850,0

 

 

 

23850,0

 

 

 

 

 

23850,0

1201510

0411

Функціонування торгових представництв за кордоном

28069,3

28069,3

902,5

1813,3

 

 

 

 

 

 

28069,3

1201520

0442

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

2657700,0

 

 

 

2657700,0

386000,0

 

 

 

386000,0

3043700,0

1201530

0490

Формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1201540

0490

Функціонування інституції з підтримки та просування експорту

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

1201550

0490

Поповнення статутного капіталу державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

1201560

0487

Державна підтримка технологічних інновацій для розвитку промисловості

300000,0

 

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

300000,0

1203000

 

Державне агентство резерву України

125875,0

125875,0

83272,1

9183,0

 

388610,9

104224,8

15416,5

13734,2

284386,1

514485,9

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

32472,1

32472,1

20428,2

1029,6

 

 

 

 

 

 

32472,1

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

93402,9

93402,9

62843,9

8153,4

 

120556,9

100822,6

15416,5

13734,2

19734,3

213959,8

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

 

 

 

 

 

268054,0